ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2000

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Bogumił Kiss
Bogumił Kiss

Bogumił Kiss

Doktor nauk medycznych Bogumił Kiss był członkiem współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego w Warszawie oraz założycielem Polskiego Komitetu ds. Ergonomii i Ochrony Pracy przy OW NOT w Białymstoku, gdzie przez kilkadziesiąt lat był przewodniczącym Komisji ds. Ergonomii i Ochrony Pracy. Od kilkunastu lat jest prezesem Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Był organizatorem wielu konferencji naukowo-technicznych o problematyce ergonomicznej. Prowadził szkolenia, wykłady i seminaria magisterskie oraz inżynierskie z zakresu ergonomii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej oraz Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest promotorem kilkuset prac dyplomowych na UwB i PB. Jako pierwszy w Polsce wraz z "Grupą Twórczą Hajnówka" wprowadził ergonomiczne meble do klas nauczania zintegrowanego w SP nr 45 w Białymstoku. Zaproponował i wprowadził do programu nauczania na Uniwersytecie w Białymstoku problematykę dotyczącą ergonomii szkolnej. Jest autorem książki pt. "Komputery dla rozsądnych". Z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą chorób dzieci i medycyny rodzinnej.

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Stanisław Stadler
Stanisław Stadler

Stanisław Stadler

Stowarzyszenie nasze będzie takie, jakimi my będziemy pracownikami służby bhp - to hasło programowe Stanisława Stadlera, byłego, wieloletniego przewodniczącego gdańskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Współpraca edukacyjna z prokuraturą, inspekcją pracy, inspekcją sanitarną, zakładem ubezpieczeń społecznych to inicjatywy S. Stadlera, które były nie bez znaczenia dla zmiany wizerunku stowarzyszenia. Był też inicjatorem trójstronnych "narad roboczych", w których uczestniczyli pracownicy służby bhp, pracodawcy i społeczni inspektorzy pracy, a także programu edukacyjnego dla dzieci szkolnych "Bezpieczne zachowania".

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Bolesław Wróbel

Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i prawa pracy wykazywał się dużą wiedzą fachową i umiejętnościami praktycznymi oraz łatwością nawiązywania kontaktu z młodzieżą. To o przedmiocie prowadzonym przez profesora B. Wróbla uczniowie mówili, że to jeden z przedmiotów ciekawie prowadzonych, przystępnie, przykładami z życia poparty. Przed podjęciem w 1978 roku pracy w szkolnictwie zawodowym przez kilkanaście lat pracował w przemyśle węglowym na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem pracy - jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. Był współautorem programów nauczania w zakresie bhp, przygotowywał młodzież do udziału w konkursach o bezpieczeństwie pracy, opracowywał instrukcje i regulaminy dla pracowni i warsztatów szkoleniowych. Przez wiele lat pełnił funkcję szkolnego inspektora pracy ds. bhp, prowadził szkolenia bhp dla nauczycieli.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Bronisław Bieś
Bronisław Bieś

Bronisław Bieś

Autor wkładek edukacyjnych z cyklu "Bhp w szkole"; najpierw poświęcone były one głównym tematom z dziedziny bhp, opracowanym jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i uczniów. Później były to materiały poświęcone charakterystykom zawodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na warunki pracy, były i są nadal podpowiedzią dla uczniów i ich rodziców, którzy zastanawiają się nad wyborem zawodu. Dzięki nim młodzi ludzie dowiadują się nie tylko o charakterze zawodu, ale także o wymaganiach i zagrożeniach występujących przy jego wykonywaniu. Publikacje B. Biesia mają dużą wartość merytoryczną. Z wykształcenia i z powołania Bronisław Bieś jest nauczycielem.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444589