ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2004

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Bożenna Telec
Bożenna Telec

Bożenna Telec

Główny kierunek działania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy pod kierownictwem dr B. Telec to promocja zdrowia. Ośrodek został włączony do Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. W pierwszej kolejności zajęto się: profilaktyką chorób narządu głosu u nauczycieli, profilaktyką chorób układu ruchu wśród pielęgniarek oraz paleniem tytoniu w miejscu pracy. Wprowadzenie przez ministerstwo edukacji obowiązkowych zajęć z emisji głosu na wydziałach pedagogicznych jest m.in. efektem konsekwentnych działań zielonogórskiego WOMP. Do "Programu uwalniania firm i szkół zawodowych od dymu tytoniowego" ośrodek zaprosił wszystkie zakłady ze swojego terenu. Ogólnopolskie Konferencje Pielęgniarek Medycyny Pracy organizowane przez zielonogórski WOMP świadczą, że dla p. dyrektor problemy związane z profilaktyką chorób układu ruchu nie są problemem "jej terenu". Patrzy na nie szerzej, tak jak potrafi patrzeć na sprawy zdrowia dobry lekarz.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Katarzyna Majchrzycka
Katarzyna Majchrzycka

Katarzyna Majchrzycka

Ukończyła wydział włókienniczy na Politechnice Łódzkiej, w 1999 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Jest inżynierem o uzdolnieniach humanistycznych. Wykładanie jest jej pasją. Już trzykrotnie otrzymała nagrodę dyrektora CIOP-PIB dla najlepszego wykładowcy roku na studiach podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Nagroda ta przyznawana jest wykładowcom, którzy w ankiecie przeprowadzonej wśród słuchaczy w danym roku uzyskają największą liczbę punktów. Lubi wykładać, ma swój autorski sposób prowadzenia zajęć. Posiada wyjątkowe zdolności nawiązywania kontaktu ze słuchaczami. Satysfakcję sprawia jej żywy odbiór tego co przekazuje, bezpośrednia reakcja słuchaczy.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Ryszard Studenski
Ryszard Studenski

Ryszard Studenski

Jako pierwszy w Polsce, bo już w 1994 roku prof. R. Studenski podjął się trudu popularyzowania nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem, m. in. w cyklu artykułów na łamach Atestu. Profesor Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej. Był też dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia i Warunków Pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym, gdzie swoją teoretyczną wiedzę wykorzystywał w praktyce. Z wykształcenia jest psychologiem.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444595