ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2005

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Ewa Jasińska-Zubelewicz
Ewa Jasińska-Zubelewicz

Ewa Jasińska-Zubelewicz

Prawie od trzydziestu lat prowadzi zajęcia na Politechnice Warszawskiej z ergonomii, toksykologii, ochrony pracy, promocji zdrowia. Opiniuje projekty kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa pracy, jest autorką programów nauczania z fizjologii pracy, ergonomii, toksykologii. Publikacje dr E. Zubelewicz dotyczą głównie narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe. Przez wiele lat była wybierana społecznym inspektorem pracy, jest też wiceprzewodniczącą rektorskiej komisji ds. warunków pracy PW.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Wiesława Maria Horst
Wiesława Maria Horst

Wiesława Maria Horst

Ergonomią zawodowo zajęła się w latach siedemdziesiątych, kiedy jako adiunkt pracowała w Międzywydziałowym Instytucie Ochrony Pracy i Ergonomii UAM w Poznaniu. Od 1997 r. dr W. Horst związana jest z Politechniką Poznańską, gdzie jest kierownikiem Laboratorium Ergonomii Instytutu Inżynierii Zarządzania i znakomitym wykładowcą. Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej prowadzi szkolenia z zakresu ergonomii, oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem. Robi to w sposób profesjonalny, łatwo nawiązuje kontakt ze słuchaczami, chętnie podejmuje dyskusję. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Komisji Ergonomii PAN (oddział poznański),współpracuje z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Krajowy Punkt Informacyjny), jest sekretarzem naukowym Międzynarodowych Seminariów Wykładowców Ergonomii.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Małgorzata Majka
Małgorzata Majka

Małgorzata Majka

Autorka kilkudziesięciu publikacji na łamach ATESTU. Łączy znajomość teorii z gruntowną praktyczną wiedzą. Współpracę z ATESTEM rozpoczęła w 2003 roku cyklem publikacji poświęconym badaniom czynników szkodliwych w środowisku pracy. Reakcją były liczne listy kierowane do autorki z pytaniami dotyczącymi sposobów rozwiązywania konkretnych problemów. Obecnie kontynuuje cykl "Szacowanie ryzyka wypadku chemicznego". Z wykształcenia jest chemikiem, pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim". Była koordynatorem grupy w projekcie "Chemical Laboratory Safety Training System" w ramach programu Leonardo da Vinci

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444842