ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2006

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Henryk Karczowski
Henryk Karczowski

Henryk Karczowski

Długoletni prezes jednego z najlepszych oddziałów OSPSBHP, oddziału kaliskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z firmą SPOMASZ Pleszew. Racjonalizator, twórca rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa w przemyśle maszynowym. Pomoc małym firmom we wdrażaniu rozwiązań z ochrony pracy uważa za ważne i pouczające doświadczenie, które czytelnikom ATESTU przekazał w cyklu 7 artykułów.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Wanda Bukała
Wanda Bukała

Wanda Bukała

Bezpieczeństwa i higieny pracy uczy w technikum, w szkole policealnej, na wyższej uczelni, prowadzi kursy bhp dla różnych grup pracowniczych. W swojej pracy pedagogicznej stosuje metody aktywizujące, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów. Jest autorką książek dla szkół średnich, programów nauczania, poradnika dla nauczycieli i uczniów dot. dydaktyki z zakresu przestrzegania zasad bhp, wykładowcą w telewizyjnej stacji EDUSAT.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Maciej Gliński
Maciej Gliński

Maciej Gliński

Złote Szelki otrzymał za artykuł "Metody poprawiania jakości powietrza w pomieszczeniach pracy" - wzorowy w zakresie formy, treści, materiału zdjęciowego, w konkretny sposób prezentujący temat. M. Gliński ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej na Politechnice Warszawskiej. Przez 41 lat pracował w CIOP. Jest autorem ok. 140 artykułów publikowanych w prasie fachowej i czasopismach naukowych.

Najlepsza praca dyplomowa dot. zagadnień bhp i ergonomii

Hanna Śliwińska
Hanna Śliwińska

Hanna Śliwińska

"Rytmy okołodobowe - wpływ pracy zmianowej na zdrowie, wydajność pracy i wypadki"- to tytuł wyróżnionej pracy magisterskiej. Praca zrealizowana została w 2005 roku w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Autorka kontynuuje temat w przygotowywanej pracy doktorskiej.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444730