ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2008

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Jerzy Kowalski
Jerzy Kowalski

Jerzy Kowalski

W latach 80. ub. wieku wprowadzał eksperymentalne metody szkolenia bhp w Politechnice Łódzkiej. W roku 1990 został dyrektorem departamentu warunków pracy w MPiPS. W praktyce do roku 2006 wywierał znaczny wpływ na politykę ochrony pracy w kraju. Jest współautorem koncepcji wielu przepisów z zakresu bhp. Po zlikwidowaniu wspomnianego departamentu pozostał w resorcie pracy, obecnie jest naczelnikiem w departamencie prawa pracy. Nadal bardzo aktywny w tworzeniu przepisów bhp.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Barbara Dróżyńska
Barbara Dróżyńska

Barbara Dróżyńska

Jest absolwentką wydziału chemii Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Ukończyła też podyplomowe studia w zakresie higieny pracy organizowane przez IMP w Łodzi, studia podyplomowe z zakresu inżynierii procesowej w Politechnice Łódzkiej oraz z dziedziny bhp i ergonomii w Politechnice Warszawskiej. W 2001 roku uzyskała w CIOP certyfikaty kompetencji we wszystkich możliwych kategoriach: wykładowcy bhp, audytora systemu zarządzania bhp, specjalisty bhp oraz specjalisty ds. pomiarów parametrów środowiska pracy. Do każdego cyklu wykładów przygotowuje własne prezentacje multimedialne wykorzystując solidną wiedzę, osobiste doświadczenia i refleksje.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Franciszek Małysz
Franciszek Małysz

Franciszek Małysz

Z redakcją ATEST współpracuje od wielu lat. Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa pracy, komentarzy i odpowiedzi na pytania przysyłane do redakcji przez czytelników. Złote Szelki przyznane F. Małyszowi to wyraz uznania za całokształt współpracy i za tematykę podjętą w roku 2007, szczególnie za "Badania związane z chorobami zakaźnymi", w którym to artykule autor, na prośbę czytelników, wyjaśnia kilka kwestii związanych z rozp. Ministra Zdrowia w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Najlepsza praca dyplomowa dot. zagadnień bhp i ergonomii

Eugeniusz Podgórski
Eugeniusz Podgórski

Eugeniusz Podgórski

Podjęta w pracy inżynierskiej "Analiza bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku lakiernika w firmie Philips Lighting Poland Oddział Kętrzyn - wybór optymalnej metody szacowania ryzyka" koncepcja porównania metod oceny ryzyka, ukazująca ich zalety i słabości uznana została przez Kapitułę "Złotych Szelek" za szczególnie cenną i odbiegającą od schematu powstawania prac dyplomowych. Praca została zrealizowana w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. E. Podgórski od 12 lat jest inspektorem bhp właśnie w Philips Lighting Poland oddział Kętrzyn.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444599