ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2009

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Jolanta Olejko
Jolanta Olejko

Jolanta Olejko

W ministerstwie edukacji pracowała od 1994 roku. Poradniki dla dyrektorów szkół wydane przez ministerstwo w serii "Biblioteka BHP Dyrektora Szkoły" to w dużej mierze efekt jej współpracy z wizytatorami ds. bhp w kuratoriach. Przez sześć lat nadzorowała merytorycznie witrynę "Bezpieczna szkoła". Uczestniczyła w opracowywaniu rozporządzenia MEN w sprawie ogólnych przepisów bhp w szkołach i placówkach oświatowych oraz w sprawie ogólnych przepisów bhp w szkołach wyższych. Pracowała nad rozwiązaniem problemu zalegania trucizn i odczynników w szkolnych pracowniach chemicznych, brała udział w pracach grupy inicjatywnej nad chorobami głosu nauczycieli. Obecnie pracuje w ministerstwie gospodarki.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Tadeusz Szopa
Tadeusz Szopa

Tadeusz Szopa

Profesor dr hab. inż. Tadeusz Szopa jest kierownikiem Zespołu Bezpieczeństwa i Niezawodności w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a także kierownikiem studium podyplomowego "Bezpieczeństwo i higiena pracy". Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych, około 200 recenzji prac naukowych, kierował wieloma projektami badawczymi dotyczącymi m. in. metod analizy ryzyka, metod badania wypadków przy pracy, a także ryzyka powodzi, bezpieczeństwa w lotnictwie. Jest autorem siedmiu programów kształcenia w zakresie bezpieczeństwa na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Zorganizował specjalność Inżynieria bezpieczeństwa i studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy na Politechnice Warszwskiej. Prowadzi wykłady m. in. z przedmiotów: problematyka bezpieczeństwa, metody analizy ryzyka zawodowego, podstawy analizy niezawodności, niezawodność człowieka. Jest autorem kontrowersyjnego poglądu, że uczelnia, która oferuje studia dot. bhp powinna również prowadzić prace naukowe w zakresie bezpieczeństwa.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Roman Adler
Roman Adler

Roman Adler

Wyróżnienie Złote Szelki otrzymał za promocję wartości zawodowych i historycznych w cyklu publikacji poświęconych służbie bhp w II Rzeczypospolitej. Roman Adler z wykształcenia jest historykiem, po studiach krótko pracował jako nauczyciel w liceum. Do archiwum okręgowego inspektoratu pracy w Katowicach trafił w 1992 roku. Początkowo zajmował się tylko archiwizowaniem akt. Historią, tradycjami, najogólniej mówiąc, ochrony pracy zajął się nieco później. Człowiekiem, który go w tym kierunku, jak sam określa, pchnął, był nieżyjący już inż. Erwin Seweryn, z-pca okręgowego inspektora pracy. To on skontaktował go z Marianem Gałuszką, archiwistą w Archiwum Państwowym w Katowicach. Dziś Roman Adler twierdzi, że historię warunków pracy na Śląsku jest w stanie udokumentować od 1528 roku, kiedy to powstał pierwszy urząd nadzorujący warunki pracy na Górnym Śląsku i że praca zawodowa stała się jego hobby.

Najlepsza praca dyplomowa dot. zagadnień bhp i ergonomii

Anna Hodera
Anna Hodera

Anna Hodera

Pracę magisterską "Ocena skuteczności działań zapobiegawczych na przykładzie środków ochrony oczu" Anna Hodera napisała pod okiem promotora prof. Zygmunta Niczyporuka na wydziale organizacji i zarządzania, specjalność bhp, Politechniki Ślaskiej. Obecnie pracuje w Kompanii Węglowej - Zakładzie Górniczym Piekary w Piekarach Śląskich w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, jako specjalista ds. bezpieczeństwa pracy i inspektor bhp. Swoją przyszłość zawodową wiąże z bezpieczeństwem pracy, zamierza zostać członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Kiedy zdobędzie doświadczenie, być może założy własną firmę.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444854