ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2010

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Elżbieta Bożejewicz
Elżbieta Bożejewicz

Elżbieta Bożejewicz

Od kilku lat jest prezesem oddziału warmińsko-mazurskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, należy do szczególnie aktywnych jego członków. Jest szefem działu bhp Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Iławie. W swoich działaniach wykazuje ogromne zaangażowanie w poprawę warunków bezpieczeństwa pracy, a także kształtowanie kultury bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jest organizatorką wielu konferencji i seminariów dla pracowników i pracodawców (przykładowo: "Mniej dźwigaj", "Środki ochrony indywidualnej - o czym warto wiedzieć", "Gospodarstwo rolne - bezpieczne miejsce pracy" czy "Ryzyko zawodowe w żwirowniach"), a także konkursów plastycznych dla dzieci i fotograficznych dla młodzieży w swoim regionie. "Bezpiecznie budujemy", "Młodzi pracownicy - bezpieczny start", "Bezpieczny plac budowy" to pikniki edukacyjne CIOP i władz lokalnych, w organizacje których Elżbieta Bożejewicz była i jest mocno zaangażowana. Bierze udział w pracach grupy ekspertów zajmujących się doradztwem w zakresie przygotowania i organizacji europejskiej kampanii "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków" na lata 2010-2012. W ramach działalności w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest liderem zespołu tematycznego "Budownictwo".
Jako szefowa oddziału warmińskiego OSPSBHP dba o edukację swoich członków. Z jej inicjatywy kilka razy w roku członkowie stowarzyszenia spotykają się w siedzibie OIP w Olsztynie w celu omówienia zmieniających się przepisów z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa pracy.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Zbigniew Jóźwiak
Zbigniew Jóźwiak

Zbigniew Jóźwiak

W Instytucie Medycyny Pracy, gdzie pracuje od lat, zajmował się oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na błony biologiczne, następnie w zakładzie fizjologii pracy i ergonomii , u prof. T. Makowiec-Dąbrowskiej, skutkami oddziaływania wszelkich prac na układ mięśniowo-szkieletowy. Ergonomia w pracy pielęgniarek, dentystów, stanowisko pracy przy komputerze - to tematy, które kojarzą się z dr. Zbigniewem Jóźwiakiem. Jest znakomitym wykładowcą, o czym mogliśmy przekonać się chociażby podczas konferencji organizowanych przez redakcję ATEST. W sposób mistrzowski łączy erudycję zawodową w zakresie ergonomii z talentem popularyzatorskim. Znakomicie nawiązuje kontakt ze słuchaczami, podczas wykładów korzysta z wszelkich dostępnych form przekazu. Wykłada m.in. w Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Medycznym, Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Prowadzi też szkolenia behapowskie, głównie dla pielęgniarek i dentystów. Jest autorem wielu interesujących artykułów, głównie z dziedziny ergonomii.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Wojciech Wiktorowski
Wojciech Wiktorowski

Wojciech Wiktorowski

Wyróżnienie ZŁOTE SZELKI otrzymał przede wszystkim za walory publicystyczne artykułów zamieszczonych w miesięczniku ATEST-Ochrona Pracy w 2009 r. Są wśród nich: "Solidarność to tylko wspomnienie"- porusza w nim sprawę ograniczenia prawa do wcześniejszej emerytury, Czy bać się stacji bazowych? - próbuje odpowiedzieć na tytułowe pytane, "Jaki ślad pozostawisz po sobie" - dot. kampanii inspekcji pracy "Nie lekceważ zagrożeń na wysokości" czy Zagadki kopalni "Borynia". Socjolog z wykształcenia. Wojciech Wiktorowski jest dziennikarzem prasowym i reporterem telewizyjnym. Tematyka ochrony pracy nie jest mu obca, a wręcz bliska, bowiem przed laty był dziennikarzem w miesięczniku Ochrona Pracy (tak wówczas nazywał się ATEST-OP). Uważa, że problemy związane z ochroną pracy należą do najważniejszych z ważnych. Twierdzi, za Arwidem Hansenem, że badanie wypadków i samodzielne ujawnianie pośrednich sprawców zagrożeń jest zajęciem fascynującym i dla nas wszystkich niezwykle ważnym.

Najlepsza praca dyplomowa dot. zagadnień bhp i ergonomii

Emilia Sujka
Emilia Sujka

Emilia Sujka

Pracę magisterską "Analiza i ocena wybranych stanowisk montażowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym z wykorzystaniem zasad ergonomii i MTM", za którą otrzymała wyróżnienie ZŁOTE SZELKI, Emilia Sujka napisała w ubiegłym roku w Katedrze Zarządzania Produkcją na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Praca napisana została pod kierunkiem naukowym dr inż. Aleksandry Polak - Sopińskiej i mgr inż. Iwony Ostrowskiej - Lentas. Kapituła wyróżnienia ZŁOTE SZELKI w swojej ocenie szczególnie podkreśliła różnorodne techniki badawcze zastosowane przy pisaniu pracy i fakt, że jej rezultaty zostały wykorzystane w zakładzie pracy. Autorka pracy swoją zawodową przyszłość łączy z ergonomią, a tym samym z bhp. Temat pracy doktorskiej, którą zaczyna pisać, to temat ergonomiczny.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444570