ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 1997
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Zenon Galewski
Zenon Galewski

Zenon Galewski

Pierwszym laureatem "Złotych Szelek" w tej kategorii został Zenon Galewski, szef Wydziału Ochrony Pracy w toruńskiej ELANIE, przede wszystkim za "olimpiady bhp", adresowane do wszystkich pracowników. W ten m.in. sposób propagowano problematykę ochrony pracy w zakładzie. W dobrych ekonomicznie latach dla ELANY finał olimpiady traktowany był jako ogólnoelanowskie święto z bogatą oprawą i atrakcyjnymi nagrodami. W najlepszych latach w olimpiadzie brało udział nawet 600 pracowników. Celem olimpiady było motywowanie pracowników do poszerzania wiedzy z dziedziny ochrony pracy, wyzwalanie inicjatywy pracowników w zakresie poprawy warunków pracy, osobisty udział pracowników w zarządzaniu systemem bezpieczeństwa pracy. Pierwsza olimpiada bhp odbyła się w 1976 roku; od 1990 roku była to już olimpiada wiedzy o ochronie pracy, której trzema równoprawnie traktowanymi zagadnieniami były: sprawy bhp, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Tak zorganizowana olimpiada była odzwierciedleniem struktury Wydziału Ochrony Pracy.
W 1996 roku na olimpiadę zaproszono też dzieci pracowników. Wzięły one udział w konkursie ekologicznym pt. "Malowanie o zieleni i Elanie". Efektem był kalendarz firmowy Elany z najlepszym rysunkiem.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444593