ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2000
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Bogumił Kiss
Bogumił Kiss

Bogumił Kiss

Doktor nauk medycznych Bogumił Kiss był członkiem współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego w Warszawie oraz założycielem Polskiego Komitetu ds. Ergonomii i Ochrony Pracy przy OW NOT w Białymstoku, gdzie przez kilkadziesiąt lat był przewodniczącym Komisji ds. Ergonomii i Ochrony Pracy. Od kilkunastu lat jest prezesem Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Był organizatorem wielu konferencji naukowo-technicznych o problematyce ergonomicznej. Prowadził szkolenia, wykłady i seminaria magisterskie oraz inżynierskie z zakresu ergonomii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej oraz Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest promotorem kilkuset prac dyplomowych na UwB i PB. Jako pierwszy w Polsce wraz z "Grupą Twórczą Hajnówka" wprowadził ergonomiczne meble do klas nauczania zintegrowanego w SP nr 45 w Białymstoku. Zaproponował i wprowadził do programu nauczania na Uniwersytecie w Białymstoku problematykę dotyczącą ergonomii szkolnej. Jest autorem książki pt. "Komputery dla rozsądnych". Z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą chorób dzieci i medycyny rodzinnej.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444787