ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2000
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Bolesław Wróbel

Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i prawa pracy wykazywał się dużą wiedzą fachową i umiejętnościami praktycznymi oraz łatwością nawiązywania kontaktu z młodzieżą. To o przedmiocie prowadzonym przez profesora B. Wróbla uczniowie mówili, że to jeden z przedmiotów ciekawie prowadzonych, przystępnie, przykładami z życia poparty. Przed podjęciem w 1978 roku pracy w szkolnictwie zawodowym przez kilkanaście lat pracował w przemyśle węglowym na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem pracy - jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. Był współautorem programów nauczania w zakresie bhp, przygotowywał młodzież do udziału w konkursach o bezpieczeństwie pracy, opracowywał instrukcje i regulaminy dla pracowni i warsztatów szkoleniowych. Przez wiele lat pełnił funkcję szkolnego inspektora pracy ds. bhp, prowadził szkolenia bhp dla nauczycieli.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454959