ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2001
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Mieczysław Kocot

Z wykształcenia jest inżynierem górnikiem (AGH), od początku swojej kariery zawodowej pracuje w kopalni "Borynia" (w 2001 r. był pełnomocnikiem dyr. ds. zarządzania bezpieczeństwem pracy). Złote Szelki otrzymał za wykorzystywanie najnowszych technik multimedialnych do promocji bezpiecznych zachowań w dużym zakładzie przemysłowym. Uważa, że pomagają one w przekonywaniu pracowników do bezpiecznych zachowań, czyli także we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. W 1991 r. chyba jako pierwszy w górnictwie węgla kamiennego zastosował komputer w pracy komórki bhp.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454887