ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2001
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Adam Markowski
Adam Markowski

Adam Markowski

"Rozwijanie wyobraźni przy ocenie ryzyka jest jednym z ważniejszych celów naszego studium. Absolwenci muszą umieć wybrać najlepsze scenariusze awaryjne, zaproponować skuteczne rozwiązanie" - tego z dobrym skutkiem m.in. uczy swoich studentów dr Adam Markowski z Katedry Systemów Środowiska Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, kierownik Studium Podyplomowego "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych".

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444739