ATEST Ochrona Pracy

19 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2002
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Adam Słomka
Adam Słomka

Adam Słomka

Jego wykłady zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Doktor A. Słomka od 1992 roku jest wykładowcą w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalizuje się w tematyce technicznego bezpieczeństwa pracy, zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz oceny ryzyka na stanowiskach pracy. Ukończył wydział mechaniczny na Politechnice Wrocławskiej, jego specjalnością była budowa statków śródlądowych. Jest autorem lub współautorem 34 publikacji, w tym patentów i wzorów użytkowych i 37 prac niepublikowanych. Za swoją pracę otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę dyrektora Ośrodka Szkolenia PIP za opracowanie programu szkolenia i materiałów szkoleniowych kursu "Nowoczesne metody zarządzania bhp oraz ryzykiem zawodowym".

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33455048