ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 1997
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Teresa Musioł
Teresa Musioł

Teresa Musioł

Doktor Teresa Musioł jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Doktorat (Ergonomia stanowiska pracy operatora pulpitu sterowniczego w elektrowni) obroniła w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego w Warszawie. Przez wiele lat pracowała w przemyśle - jako mistrz zmianowy w Polskich Odczynnikach Chemicznych w Gliwicach, inżynier specjalista ochrony środowiska, a później kierownik pracowni higieny pracy w Energopomiarze w Gliwicach; od 1991 roku jest adiunktem w Politechnice Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Zajęcia prowadzone przez T. Musioł cieszą się dużym uznaniem wśród studentów i słuchaczy (prowadzi szkolenia głównie z ergonomii dla służby bhp) m.in. z uwagi na dynamiczny styl, aktywizujący odbiorców; na wykładach dr. Musioł nikt nie drzemie. Dużym atutem T. Musioł jest jej wieloletnia praca w przemyśle, co pozwala jej kompetentnie powiązać wiedzę teoretyczną z praktyką. Wpływ na jakość i styl szkoleń dr inż. T. Musioł mają także szkolenia, które odbyła w Kopenhadze i Nancy.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454885