ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2004
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Bożenna Telec
Bożenna Telec

Bożenna Telec

Główny kierunek działania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy pod kierownictwem dr B. Telec to promocja zdrowia. Ośrodek został włączony do Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. W pierwszej kolejności zajęto się: profilaktyką chorób narządu głosu u nauczycieli, profilaktyką chorób układu ruchu wśród pielęgniarek oraz paleniem tytoniu w miejscu pracy. Wprowadzenie przez ministerstwo edukacji obowiązkowych zajęć z emisji głosu na wydziałach pedagogicznych jest m.in. efektem konsekwentnych działań zielonogórskiego WOMP. Do "Programu uwalniania firm i szkół zawodowych od dymu tytoniowego" ośrodek zaprosił wszystkie zakłady ze swojego terenu. Ogólnopolskie Konferencje Pielęgniarek Medycyny Pracy organizowane przez zielonogórski WOMP świadczą, że dla p. dyrektor problemy związane z profilaktyką chorób układu ruchu nie są problemem "jej terenu". Patrzy na nie szerzej, tak jak potrafi patrzeć na sprawy zdrowia dobry lekarz.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444616