ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2005
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Ewa Jasińska-Zubelewicz
Ewa Jasińska-Zubelewicz

Ewa Jasińska-Zubelewicz

Prawie od trzydziestu lat prowadzi zajęcia na Politechnice Warszawskiej z ergonomii, toksykologii, ochrony pracy, promocji zdrowia. Opiniuje projekty kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa pracy, jest autorką programów nauczania z fizjologii pracy, ergonomii, toksykologii. Publikacje dr E. Zubelewicz dotyczą głównie narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe. Przez wiele lat była wybierana społecznym inspektorem pracy, jest też wiceprzewodniczącą rektorskiej komisji ds. warunków pracy PW.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454952