ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2005
Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Małgorzata Majka
Małgorzata Majka

Małgorzata Majka

Autorka kilkudziesięciu publikacji na łamach ATESTU. Łączy znajomość teorii z gruntowną praktyczną wiedzą. Współpracę z ATESTEM rozpoczęła w 2003 roku cyklem publikacji poświęconym badaniom czynników szkodliwych w środowisku pracy. Reakcją były liczne listy kierowane do autorki z pytaniami dotyczącymi sposobów rozwiązywania konkretnych problemów. Obecnie kontynuuje cykl "Szacowanie ryzyka wypadku chemicznego". Z wykształcenia jest chemikiem, pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim". Była koordynatorem grupy w projekcie "Chemical Laboratory Safety Training System" w ramach programu Leonardo da Vinci

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454887