ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2006
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Wanda Bukała
Wanda Bukała

Wanda Bukała

Bezpieczeństwa i higieny pracy uczy w technikum, w szkole policealnej, na wyższej uczelni, prowadzi kursy bhp dla różnych grup pracowniczych. W swojej pracy pedagogicznej stosuje metody aktywizujące, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów. Jest autorką książek dla szkół średnich, programów nauczania, poradnika dla nauczycieli i uczniów dot. dydaktyki z zakresu przestrzegania zasad bhp, wykładowcą w telewizyjnej stacji EDUSAT.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454889