ATEST Ochrona Pracy

19 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2006
Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Maciej Gliński
Maciej Gliński

Maciej Gliński

Złote Szelki otrzymał za artykuł "Metody poprawiania jakości powietrza w pomieszczeniach pracy" - wzorowy w zakresie formy, treści, materiału zdjęciowego, w konkretny sposób prezentujący temat. M. Gliński ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej na Politechnice Warszawskiej. Przez 41 lat pracował w CIOP. Jest autorem ok. 140 artykułów publikowanych w prasie fachowej i czasopismach naukowych.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33455010