ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2006
Najlepsza praca dyplomowa dot. zagadnień bhp i ergonomii

Hanna Śliwińska
Hanna Śliwińska

Hanna Śliwińska

"Rytmy okołodobowe - wpływ pracy zmianowej na zdrowie, wydajność pracy i wypadki"- to tytuł wyróżnionej pracy magisterskiej. Praca zrealizowana została w 2005 roku w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Autorka kontynuuje temat w przygotowywanej pracy doktorskiej.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444589