ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2007
Najlepsza praca dyplomowa dot. zagadnień bhp i ergonomii

Elżbieta Bobowska
Elżbieta Bobowska

Elżbieta Bobowska

Praca magisterska "Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element kosztów pracy"- odwołuje się do oceny ekonomicznej skutków niewłaściwych warunków pracy, dostarcza dowodów, że profilaktyka jest działaniem opłacalnym. Autorka, kiedy pisała tę pracę, była szefową działu kadr pracowników wojska w II korpusie wojsk zmechanizowanych, obecnie jest specjalistką ds. pracowniczych w krakowskim OIP.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454974