ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2008
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Jerzy Kowalski
Jerzy Kowalski

Jerzy Kowalski

W latach 80. ub. wieku wprowadzał eksperymentalne metody szkolenia bhp w Politechnice Łódzkiej. W roku 1990 został dyrektorem departamentu warunków pracy w MPiPS. W praktyce do roku 2006 wywierał znaczny wpływ na politykę ochrony pracy w kraju. Jest współautorem koncepcji wielu przepisów z zakresu bhp. Po zlikwidowaniu wspomnianego departamentu pozostał w resorcie pracy, obecnie jest naczelnikiem w departamencie prawa pracy. Nadal bardzo aktywny w tworzeniu przepisów bhp.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454872