ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 1998
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Janusz Kurzydłowski

Od początku swojej aktywności zawodowej łączył pracę z jej ochroną. W Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Krotoszynie przez trzy kadencje pełnił funkcję zakładowego społecznego inspektora pracy, w Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych (1975-1980) zajmował się m.in. problematyką warunków pracy, był inicjatorem konkursu o tytuł "Najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy" w woj. kaliskim. Od 1980 roku pracował w PIP. Między innymi z jego inicjatywy, już jako kierownika kaliskiego oddziału PIP, powołano Wojewódzką Radę Ochrony Pracy i Wojewódzką Komisję BHP wśród Rolników Indywidualnych. Efektem pracy tych organizacji były np.: konkursy, o zasięgu wojewódzkim, dla uczniów szkół średnich technicznych "O najlepszą pracę dyplomową w zakresie bhp i ergonomii", dla dziennikarzy prasy, radia i tv popularyzujących problematykę prawnej i technicznej ochrony pracy, "Rolnik - zawód niebezpieczny" czy olimpiada wiedzy o BHP dla rolników indywidualnych. Ważnym, spektakularnym sukcesem pracy profilaktyczno-prewencyjnej Janusza Kurzydłowskiego było stworzenie parlamentarnego lobby na rzecz warunków pracy i przestrzegania prawa pracy w województwie kaliskim. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454897