ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2008
Najlepsza praca dyplomowa dot. zagadnień bhp i ergonomii

Eugeniusz Podgórski
Eugeniusz Podgórski

Eugeniusz Podgórski

Podjęta w pracy inżynierskiej "Analiza bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku lakiernika w firmie Philips Lighting Poland Oddział Kętrzyn - wybór optymalnej metody szacowania ryzyka" koncepcja porównania metod oceny ryzyka, ukazująca ich zalety i słabości uznana została przez Kapitułę "Złotych Szelek" za szczególnie cenną i odbiegającą od schematu powstawania prac dyplomowych. Praca została zrealizowana w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. E. Podgórski od 12 lat jest inspektorem bhp właśnie w Philips Lighting Poland oddział Kętrzyn.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454914