ATEST Ochrona Pracy

19 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2009
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Jolanta Olejko
Jolanta Olejko

Jolanta Olejko

W ministerstwie edukacji pracowała od 1994 roku. Poradniki dla dyrektorów szkół wydane przez ministerstwo w serii "Biblioteka BHP Dyrektora Szkoły" to w dużej mierze efekt jej współpracy z wizytatorami ds. bhp w kuratoriach. Przez sześć lat nadzorowała merytorycznie witrynę "Bezpieczna szkoła". Uczestniczyła w opracowywaniu rozporządzenia MEN w sprawie ogólnych przepisów bhp w szkołach i placówkach oświatowych oraz w sprawie ogólnych przepisów bhp w szkołach wyższych. Pracowała nad rozwiązaniem problemu zalegania trucizn i odczynników w szkolnych pracowniach chemicznych, brała udział w pracach grupy inicjatywnej nad chorobami głosu nauczycieli. Obecnie pracuje w ministerstwie gospodarki.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33455035