ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2009
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Tadeusz Szopa
Tadeusz Szopa

Tadeusz Szopa

Profesor dr hab. inż. Tadeusz Szopa jest kierownikiem Zespołu Bezpieczeństwa i Niezawodności w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a także kierownikiem studium podyplomowego "Bezpieczeństwo i higiena pracy". Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych, około 200 recenzji prac naukowych, kierował wieloma projektami badawczymi dotyczącymi m. in. metod analizy ryzyka, metod badania wypadków przy pracy, a także ryzyka powodzi, bezpieczeństwa w lotnictwie. Jest autorem siedmiu programów kształcenia w zakresie bezpieczeństwa na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Zorganizował specjalność Inżynieria bezpieczeństwa i studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy na Politechnice Warszwskiej. Prowadzi wykłady m. in. z przedmiotów: problematyka bezpieczeństwa, metody analizy ryzyka zawodowego, podstawy analizy niezawodności, niezawodność człowieka. Jest autorem kontrowersyjnego poglądu, że uczelnia, która oferuje studia dot. bhp powinna również prowadzić prace naukowe w zakresie bezpieczeństwa.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454881