ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2009
Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Roman Adler
Roman Adler

Roman Adler

Wyróżnienie Złote Szelki otrzymał za promocję wartości zawodowych i historycznych w cyklu publikacji poświęconych służbie bhp w II Rzeczypospolitej. Roman Adler z wykształcenia jest historykiem, po studiach krótko pracował jako nauczyciel w liceum. Do archiwum okręgowego inspektoratu pracy w Katowicach trafił w 1992 roku. Początkowo zajmował się tylko archiwizowaniem akt. Historią, tradycjami, najogólniej mówiąc, ochrony pracy zajął się nieco później. Człowiekiem, który go w tym kierunku, jak sam określa, pchnął, był nieżyjący już inż. Erwin Seweryn, z-pca okręgowego inspektora pracy. To on skontaktował go z Marianem Gałuszką, archiwistą w Archiwum Państwowym w Katowicach. Dziś Roman Adler twierdzi, że historię warunków pracy na Śląsku jest w stanie udokumentować od 1528 roku, kiedy to powstał pierwszy urząd nadzorujący warunki pracy na Górnym Śląsku i że praca zawodowa stała się jego hobby.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444669