ATEST Ochrona Pracy

19 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2009
Najlepsza praca dyplomowa dot. zagadnień bhp i ergonomii

Anna Hodera
Anna Hodera

Anna Hodera

Pracę magisterską "Ocena skuteczności działań zapobiegawczych na przykładzie środków ochrony oczu" Anna Hodera napisała pod okiem promotora prof. Zygmunta Niczyporuka na wydziale organizacji i zarządzania, specjalność bhp, Politechniki Ślaskiej. Obecnie pracuje w Kompanii Węglowej - Zakładzie Górniczym Piekary w Piekarach Śląskich w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, jako specjalista ds. bezpieczeństwa pracy i inspektor bhp. Swoją przyszłość zawodową wiąże z bezpieczeństwem pracy, zamierza zostać członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Kiedy zdobędzie doświadczenie, być może założy własną firmę.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33455076