ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2010
Najlepsza praca dyplomowa dot. zagadnień bhp i ergonomii

Emilia Sujka
Emilia Sujka

Emilia Sujka

Pracę magisterską "Analiza i ocena wybranych stanowisk montażowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym z wykorzystaniem zasad ergonomii i MTM", za którą otrzymała wyróżnienie ZŁOTE SZELKI, Emilia Sujka napisała w ubiegłym roku w Katedrze Zarządzania Produkcją na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Praca napisana została pod kierunkiem naukowym dr inż. Aleksandry Polak - Sopińskiej i mgr inż. Iwony Ostrowskiej - Lentas. Kapituła wyróżnienia ZŁOTE SZELKI w swojej ocenie szczególnie podkreśliła różnorodne techniki badawcze zastosowane przy pisaniu pracy i fakt, że jej rezultaty zostały wykorzystane w zakładzie pracy. Autorka pracy swoją zawodową przyszłość łączy z ergonomią, a tym samym z bhp. Temat pracy doktorskiej, którą zaczyna pisać, to temat ergonomiczny.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454926