ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 1998
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Franciszek Mirek

Słuchacze szkoleń: pracodawcy, pracownicy służby bhp, pracownicy wyższego i średniego nadzoru technicznego czy robotnicy zgodnie stwierdzają, że wykłady prowadzone przez inż. Franciszka Mirka to wiedza na najwyższym poziomie przekazywana w bardzo przystępnej formie. W wykładach F. Mirek odwołuje się przede wszystkim do przykładów ze swojego zbioru dokumentacji, który kompletował przez wiele lat pracy zawodowej. Był technikiem budowlanym, głównym energetykiem, naczelnikiem wydziału techniki i energetyki w zrzeszeniu przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gdzie stykał się z problemami technicznymi chyba wszystkich specjalności. Przez kilkanaście ostatnich lat pracy zawodowej był starszym inspektorem ds. ciepłownictwa, energetyki i bhp w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W imieniu wojewody nadzorował warunki pracy w 43 jednostkach, a także stan bhp w instytucjach podległych wydziałom zdrowia, kultury, sportu i turystyki oraz zespołowi pomocy społecznej. Współpracował z prokuraturą, gdzie często występował w charakterze biegłego. Behapowiec nie musi być kochany, ale na pewno powinien być szanowany - to credo, jakie F. Mirek przekazywał swoim słuchaczom.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454926