ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2011
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Iwona Słomka
Iwona Słomka

Iwona Słomka

Akademicką karierę dr Iwona Romanowska-Słomka, absolwentka wydziału mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, rozpoczęła w 1972 r. w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu. Pracowała w Instytucie Inżynierii Rolniczej, a od 1997 r. na kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Od czterech lat związana jest z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Wykłady, ćwiczenia, szkolenia, jakie p. doktor prowadzi dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników szkoleń, związane są z bezpieczeństwem pracy. Przykładowo: "Analiza ryzyka zawodowego", "Zarządzanie bhp", "Metodyka szkolenia w bhp", "Zagrożenia biologiczne i ocena ryzyka związana z tymi zagrożeniami". Ma w swoim dorobku naukowym liczne publikacje, wśród nich podręczniki i poradniki z zakresu bhp.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454936