ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2012
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Józef Ryszard Witczak
Józef Ryszard Witczak

Józef Ryszard Witczak

Od ponad 27 lat wykonuje zadania pracownika służby bhp. Posiada szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie, które zdobywał w branżach: budowlanej, przemysłowej, handlu, służbie zdrowia oraz w oświacie.
Tytuł inżyniera uzyskał w WISBiOP w Radomiu - uczelni, którą współorganizował, a obecnie jest w niej nauczycielem, opiekunem praktyk i promotorem prac inżynierskich. Studia magisterskie ukończył w Akademii Finansów w Warszawie.
Jest ekspertem ds. bhp w sieci ekspertów certyfikowanych przez CIOP-PIB, posiada certyfikat kompetencji personelu OSPSBHP, jest współautorem wydawanego przez CIOP poradnika, skierowanego do małych przedsiębiorstw.
Od 6 lat udziela porad w zakresie bhp, ergonomii i prawa pracy w radomskim oddziale stowarzyszenia. Jest autorem wielu programów, artykułów i publikacji o tematyce bhp. Od 10 lat współorganizuje konkursy wiedzy z dziedziny bhp dla uczniów szkół w regionie radomskim, a od dwóch lat w woj. mazowieckim.
Józef Witczak jest koordynatorem ds. bhp przy Regionie Ziemia Radomska NSZZ "S"; organizuje szkolenia i konsultacje w zakresie bhp, prawa pracy, ergonomii i ochrony ppoż. dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Przez trzy kolejne kadencje jest prezesem oddziału w Radomiu OSPSBHP, który zakładał i doprowadził do utworzenia organizacji, która obecnie zrzesza ponad stu fachowców o ugruntowanej pozycji zawodowej.
Kapituła wyróżnienia ZŁOTE SZELKI w uzasadnieniu przekazała, że Józef Witczak otrzymuje ZŁOTE SZELKI za zaangażowanie w utworzenie i działalność radomskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, udzielanie porad w zakresie bhp, organizację konkursów wiedzy bhp dla uczniów ze szkół województwa mazowieckiego, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla społecznych inspektorów pracy.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454885