ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2012
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Bogdan Solawa
Bogdan Solawa

Bogdan Solawa

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie pracuje od 1998 r. Od czterech lat zajmuje się rownież działalnością prewencyjną w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Inspektor Bogdan Solawa był jednym z czterech przedstawicieli PIP, którzy brali udział w międzynarodowym szkoleniu we Francji, zorganizowanym w celu przygotowania kampanii "Mniej dźwigaj" w krajach UE. Po powrocie, zgodnie z zasadą "wyszkol szkolących", prowadził wykłady dla inspektorów pracy, partnerów społecznych zrzeszonych w organizacjach pracodawców, związków zawodowych, Społecznej Inspekcji Pracy, małopolskiego oddziału OSPSBHP i uczniów szkół zawodowych. Prowadzi też wykłady w związku z kolejnymi kampaniami PIP: "Zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego" i "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie". Biegle posługuje się j. angielskim. Brał udział w konferencjach poświęconych ocenie ryzyka zawodowego w Sewilli, Wiedniu i Pradze, uczestniczył w wyjazdach studyjnych połączonych z kontrolami na budowach w Portugaii i Bułgarii, współorganizował wizytę delegacji norweskiej inspekcji pracy w OIP w Krakowie. Podziękowania, jakie napłynęły z francuskiej inspekcji za profesjonalne opracowanie i zrealizowanie w Krakowie stażu ich kandydatek na inspektorów pracy przyczyniły się do przyznania mu nagrody Głównego Inspektora Pracy za szczególne osiągnięcia zawodowe.
Szczególną wagę B. Solawa przywiązuje do edukacji młodych ludzi. Uważa, że zaszczepienie zasad bezpiecznego zachowania przy pracy w początkach zawodowej aktywności przynosi dobre efekty. Dlatego chętnie w ramach działań prewencyjnych PIP uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą szkół średnich i studentami. Jego wykłady i prezentacje są zawsze profesjonalnie przygotowane i przekazane w niezwykle przystępnej formie.
Kapituła wyróżnienia przyznała ZŁOTE SZELKI Bogdanowi Solawie za profesjonalne i pełne zaangażowania prowadzenie szkoleń dla inspektorów pracy, partnerów społecznych zrzeszonych w związkach pracodawców, związków zawodowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także wygłaszanie interesujących wykładów podczas licznych konferencji i kampanii prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454974