ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2014
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Grażyna Niedzielska
Grażyna Niedzielska

Grażyna Niedzielska

W służbie bhp pracuje od 1978 r., od 1983 r. w Grupie Żywiec S.A. Browar w Elblągu; obecnie jest zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty ds. bhp. Po wdrożeniu w firmie w 2002 r. systemu zarządzania z zakresu bhp jest też pełnomocnikiem kierownictwa systemu zarządzania (PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007). Ogromne zaangażowanie Grażyny Niedzielskiej w promowanie bezpiecznych działań w zakresie bhp przyczyniło się do wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa w Browarze w Elblągu. To z inicjatywy G. Niedzielskiej na terenie Browaru zorganizowano wiele konferencji w ramach Europejskiej Kampanii Bezpiecznej Pracy, m.in. "Zdrowe i przyjazne miejsce pracy", "Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie - kształtowanie świadomości i organizacja pracy", "Przez innowacje do bezpieczeństwa - bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie". Projekty autorskie G. Niedzielskiej, do których należą przykładowo: "3Z - Zagrożenie, Zabezpieczenie i Zgłoszenie", tablice z aktualnościami bhp, instrukcje, plany bezpieczeństwa, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań dot. monitorowania zachowań pracowników (audyty behawioralne BBS) czy zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych znalazły uznanie nie tylko wśród pracowników Browaru w Elblągu, ale też w pozostałych browarach Grupy Żywiec i członków służby bhp zrzeszonych w OSPSBHP. Swoje oryginalne pomysły w dziedzinie bhp G. Niedzielska chętnie prezentuje podczas spotkań z członkami OSPSBHP. Zainteresowani mogą odwiedzić Browar w Elblągu i zapoznać się z ich funkcjonowaniem. G. Niedzielska była członkiem grupy założycielskiej OSPSBHP.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454948