ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2014
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Ryszard Szefler
Ryszard Szefler

Ryszard Szefler

Warsztaty i wykłady, które prowadzi od dziesięciu już lat, to żywe, nieustannie doskonalone i na bieżąco aktualizowane autorskie programy, będące efektem wiedzy, własnych doświadczeń i przemyśleń. Takie m.in. opinie o zajęciach prowadzonych przez Ryszarda Szeflera powtarzają się w ocenach instytucji , z którymi współpracuje. Należą do nich m.in. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Towarzystwo Oświatowe "Profil" w Sopocie, Det Norske Veritas, Państwowa Inspekcja Pracy, OSPSBHP, Urząd Celny. Specjalizuje się w temacie środków ochrony indywidualnej - zakres doboru, efektywne zarządzanie, dopuszczenie do obrotu śoi podlegających wymaganiom dyrektywy 89/686/EEC wprowadzanych na obszar UE z krajów trzecich, dobór odzieży ochronnej i śoi zapewniające ochronę przed czynnikami chemicznymi i w miejscach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, analizy efektywności doboru śoi itp. Wiedzę, która pozwoliła mu stworzyć doskonałe programy autorskie czerpie przede wszystkim z pracy w firmie ROBOD S.A., gdzie od 2001 r. zajmuję się m.in. rozwojem produktów, współpracą z akredytowanymi laboratoriami oraz jednostkami notyfikowanymi. Wdrażał produkty wytwarzane w kraju oraz na Dalekim Wschodzie. Poznanie śoi od surowca poprzez proces produkcji i wymagania prawne dały mu możliwość szerokiego spojrzenia na problematykę śoi oraz znacznie głębsze spojrzenie na problematykę doboru - nie tylko z uwzględnieniem wymagań prawnych, ale i pewnej logiki płynącej ze zdrowego rozsądku i doświadczenia oraz analizy efektywności ekonomicznej wdrażanych rozwiązań. Wiedzę pogłębia też dzięki współpracy m.in. z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz poprzez działalność jako ekspert z zakresu środków ochrony indywidualnej podlegających wymaganiom dyrektywy 89/686/EEC nominowany przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454883