ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2014
Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Beata Kaczmarek
Beata Kaczmarek

Beata Kaczmarek

Zdecydowanie bardziej humanistka niż człowiek techniki. Skończyła finanse i inwestycje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pod koniec studiów rozpoczęła pracę w katowickiej firmie szkoleniowej, gdzie zajmowała się organizacją szkoleń i seminariów dla przedsiębiorstw. Zakres ich był rozległy, od szkoleń miękkich, dotyczących umiejętności interpersonalnych, zarządzania ludźmi, poprzez zagadnienia prawne aż do, oczywiście, bezpieczeństwa i higieny pracy, co wymusiło uzupełnienie wiedzy. Zatem ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim i z rozpędu kolejne na kierunku trener i organizator szkoleń w Wyższej Szkole Biznesu. Jednak w 2005 r. rozstała się ze szkoleniami na rzecz międzynarodowej firmy zajmującej się m.in. certyfikacją systemów zarządzania. Rozstanie nie było długie - założyła własną firmę szkoleniową. Dzięki współpracy ze świetnymi fachowcami, m.in. z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ośrodków akademickich, a także z freelancerami, proponuje szkolenia z różnych dziedzin, ale najwięcej z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Przez lata prowadzenia tych szkoleń bardzo dobrze poznała behapowskie środowisko. Stara się je integrować. Dobrze czuje się w roli organizatora spinającego w całość stronę merytoryczną, organizacyjną i integracyjną szkoleń. Uważa, że tego czego behapowcy uczą się od siebie wzajemnie nie da się przecenić. Zna i lubi to środowisko. Może właśnie dlatego przeprowadziła własne badania ankietowe dotyczące wypalenia zawodowego pracowników służby bhp. Do tej pory nikt takimi badaniami się nie zajmował. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach ATESTU (11-12/13) w dwuczęściowym artykule "Wypalenie zawodowe pracowników służby bhp". Autorka scharakteryzowała w nim pojęcie wypalenia zawodowego, a także opisała w tym kontekście sytuację służby bhp. Trafnie wskazała obciążenia charakterystyczne dla tej pracy oraz opisała, w jakich sytuacjach mogą stać się one syndromami wypalenia zawodowego. Nie stwierdziła wprawdzie jednoznacznie, że pracownicy służby bhp są wypaleni zawodowo, ale opisała stan przeciążenia obowiązkami zawodowymi. Odniosła się też do rynkowej sytuacji służby bhp, wyciągając dość pesymistyczne wnioski. I właśnie za ten artykuł została nagrodzona ZŁOTYM SZELKAMI.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454959