ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2015
Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Wojciech Dębski
Wojciech Dębski

Wojciech Dębski

Autor jest inspektorem pracy i uznanym specjalistą w zakresie badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Swoją wiedzę na temat konkretnych, charakterystycznych wypadków przy pracy przekazuje na łamach ATESTU. Jego publikacje charakteryzują się m.in. precyzyjnym opisem okoliczności, wskazaniem przyczyn wypadków i naruszonych przepisów, a także czynności podjętych po wypadku, w tym działań inspektora pracy. Artykuły ilustrowane są zdjęciami, ułatwiającymi zorientowanie się w charakterystyce wypadku. Informując o przyczynach wypadku, W. Dębski nie ogranicza się do wskazania przyczyny bezpośredniej, ale omawia też przyczyny pośrednie, podpowiadając tym samym czytelnikom, jakie nieprawidłowości, także w ich firmach, mogą się ułożyć w łańcuch przyczyn prowadzących do wypadku. W 2012 r. w ATEŚCIE ukazały się opisy czterech wypadków autorstwa W. Dębskiego. W 2013 r. W. Dębski opublikował jeden artykuł: "Upadek z niekompletnego rusztowania", w którym omówił m.in. przyczyny wypadku, a także działania inspektora pracy w związku z wypadkiem. Precyzyjnie odtworzył okoliczności wypadku i podał naruszone przepisy. Do artykułu dołączył zdjęcia uzupełniające opis przyczyn wypadku. W 2014 r. opublikowaliśmy kolejne opisy wypadków jego autorstwa: "Upadek z wysokości" (2/2014) - dotyczący zdarzenia, do jakiego doszło podczas układania rolkowanej wełny mineralnej stanowiącej ocieplenie stropu budynku warsztatowego; "Skutek pracy na barierce tarasu" (7/2014) - znowu wypadek z wysokości w budownictwie, z dobrą wizualizacją zdarzenia; "Śmiertelne zatrucie tlenkiem węgla" (10/2014) - z wnikliwym ustaleniem przyczyn i wskazaniem wielu nieprawidłowości w zakładzie stolarskim, w którym doszło do wypadku. W. Dębski kontynuuje współpracę z ATESTEM w 2015 r. - ukazały się następujące opisy wypadków: "Wypadek na lini do rozkroju blach" (1/2015), "Mieszarka amputowała palce" (5/2015), "Ciężki wypadek w mleczarni" (7/2015).

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444739