ATEST Ochrona Pracy

3 lipca 2022 r.

[Prenumerata] [Spis tre軼i]     

ZΜTE SZELKI
- lista laureat闚

Edycja 2016
Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Dariusz Kulesza
Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza nale篡 do pasjonat闚 bhp. Prowadzi r騜nego rodzaju dzia豉nia maj帷e na celu podwy窺zanie 鈍iadomo軼i, doradza w projektowaniu rozwi您a technicznych i przekonuje pracodawc闚 ma造ch i 鈔ednich firm budowlanych do wdra瘸nia dobrych praktyk. Wszystko po to, by podnie嗆 poziom bezpiecze雟twa w bran篡, w kt鏎ej statystyki wypadkowe nale膨, niestety, do najwy窺zych. D. Kulesza jest absolwentem technikum mechanicznego i technikum bhp w Krakowie, uko鎍zy Wy窺z Szko喚 Ochrony 字odowiska w Radomiu na specjalizacji bhp, podyplomowe studium w zakresie bhp, Szko喚 Aspirant闚 PSP. Posiada dyplom "Europass" w zakresie bhp (Europass jest Inicjatyw Komisji Europejskiej umo磧iwiaj帷 ka盥emu obywatelowi Europy lepsz prezentacj kwalifikacji i umiej皻no軼i zawodowych).
Od 1994 r. pracuje w ArcelorMittal Poland, gdzie przeszed szczeble zatrudnienia od pracownika fizycznego, brygadzisty po kierownika zmiany. Od 2009 r. prowadzi te w豉sn dzia豉lno嗆 jako specjalista ds. bhp i koordynator bhp inwestycji budowlanych. Z uporem i konsekwencj przekonuje, 瞠 niejednokrotnie ma造m nak豉dem finansowym mo積a uzyska zadowalaj帷y poziom i jako嗆 w zakresie bezpiecze雟twa. Do behapowskich osi庵ni耩 zalicza swoje autorskie projekty urz康ze pomocniczych, do kt鏎ych nale膨: systemowe pomosty transportowe - pozwalaj帷e na ca趾owicie bezpieczny odbi鏎 materia堯w w transporcie pionowym; obrotowe maszty - zapewniaj帷e bezpieczne prowadzenie prac szalunkowych; rozwi您ania zapewniaj帷e bezpieczne wykonywanie deskowa ustroj闚 no郾ych.
Z sukcesem prowadzi systematyczne dzia豉nia ukierunkowane na podwy窺zanie kultury bezpiecze雟twa i 鈍iadomo軼i w鈔鏚 pracownik闚 fizycznych na budowach oraz os鏏 nadzoruj帷ych prace. Jako koordynator do spraw bhp na budowach pe軟i funkcj zar闚no kontroln, jak i doradcz, t ostatni traktuje priorytetowo. Uwa瘸, 瞠 dostrzec i wytkn望 nieprawid這wo軼i jest stosunkowo 豉two, ale dobrze podpowiedzie i wyegzekwowa realizacj zaproponowanych zmian znacznie trudniej.
Poprzez zespo這w prac z projektantami, specjalistami ds. bhp, kierownikami bud闚, zewn皻rznymi organami nadzoru, konserwatorami zabytk闚 stara si tworzy now jako嗆 w zakresie technicznego bezpiecze雟twa pracy. Zwraca uwag, 瞠 wszelkiego rodzaju standardy, procedury nale篡 wdra瘸, nie zapominaj帷 o zdrowym rozs康ku. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia energetyczne typu D, ratownika medycznego, kwalifikacje do monta簑 rusztowa, spawalnicze. Uko鎍zy specjalistyczny kurs w zakresie pracy na wysoko軼i w dost瘼ie linowym.
Kapitu豉 Wyr騜nienia w uzasadnieniu przyznania ZΜTYCH SZELEK podkre郵i豉, 瞠 Dariusz Kulesza otrzymuje je za upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecze雟twa i higieny pracy w鈔鏚 przedsi瑿iorc闚 r騜nych bran, za pasj w poszukiwaniu rozwi您a wp造waj帷ych na poziom bhp na budowach, w tym projektowanie i wdra瘸nie innowacyjnych rozwi您a technicznych poprawiaj帷ych bezpiecze雟two pracy w budownictwie.

Zobacz: Lista wszystkich laureat闚  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48189015