ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2016
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Dariusz Kulesza
Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza należy do pasjonatów bhp. Prowadzi różnego rodzaju działania mające na celu podwyższanie świadomości, doradza w projektowaniu rozwiązań technicznych i przekonuje pracodawców małych i średnich firm budowlanych do wdrażania dobrych praktyk. Wszystko po to, by podnieść poziom bezpieczeństwa w branży, w której statystyki wypadkowe należą, niestety, do najwyższych. D. Kulesza jest absolwentem technikum mechanicznego i technikum bhp w Krakowie, ukończył Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu na specjalizacji bhp, podyplomowe studium w zakresie bhp, Szkołę Aspirantów PSP. Posiada dyplom "Europass" w zakresie bhp (Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych).
Od 1994 r. pracuje w ArcelorMittal Poland, gdzie przeszedł szczeble zatrudnienia od pracownika fizycznego, brygadzisty po kierownika zmiany. Od 2009 r. prowadzi też własną działalność jako specjalista ds. bhp i koordynator bhp inwestycji budowlanych. Z uporem i konsekwencją przekonuje, że niejednokrotnie małym nakładem finansowym można uzyskać zadowalający poziom i jakość w zakresie bezpieczeństwa. Do behapowskich osiągnięć zalicza swoje autorskie projekty urządzeń pomocniczych, do których należą: systemowe pomosty transportowe - pozwalające na całkowicie bezpieczny odbiór materiałów w transporcie pionowym; obrotowe maszty - zapewniające bezpieczne prowadzenie prac szalunkowych; rozwiązania zapewniające bezpieczne wykonywanie deskowań ustrojów nośnych.
Z sukcesem prowadzi systematyczne działania ukierunkowane na podwyższanie kultury bezpieczeństwa i świadomości wśród pracowników fizycznych na budowach oraz osób nadzorujących prace. Jako koordynator do spraw bhp na budowach pełni funkcję zarówno kontrolną, jak i doradczą, tę ostatnią traktuje priorytetowo. Uważa, że dostrzec i wytknąć nieprawidłowości jest stosunkowo łatwo, ale dobrze podpowiedzieć i wyegzekwować realizację zaproponowanych zmian znacznie trudniej.
Poprzez zespołową pracę z projektantami, specjalistami ds. bhp, kierownikami budów, zewnętrznymi organami nadzoru, konserwatorami zabytków stara się tworzyć nową jakość w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Zwraca uwagę, że wszelkiego rodzaju standardy, procedury należy wdrażać, nie zapominając o zdrowym rozsądku. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia energetyczne typu D, ratownika medycznego, kwalifikacje do montażu rusztowań, spawalnicze. Ukończył specjalistyczny kurs w zakresie pracy na wysokości w dostępie linowym.
Kapituła Wyróżnienia w uzasadnieniu przyznania ZŁOTYCH SZELEK podkreśliła, że Dariusz Kulesza otrzymuje je za upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy wśród przedsiębiorców różnych branż, za pasję w poszukiwaniu rozwiązań wpływających na poziom bhp na budowach, w tym projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444580