ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 1999
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Tadeusz Kuran

Cztery lata zajęła Tadeuszowi Kuranowi walka o zmianę nazwy znaku nakazu "Nakaz używania pasów bezpieczeństwa" (który niefortunnie ukazał się w polskiej normie) na "Nakaz używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości". I przede wszystkim za tę walkę Kapituła przyznała T. Kuranowi Złote Szelki. Był w grupie założycielskiej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Po zarejestrowaniu stowarzyszenia przez jakiś czas był jego wiceprezesem, był odpowiedzialny za powołanie oddziałów terenowych; powstało ich za jego kadencji kilkanaście. Kwestie techniczne związane z warunkami pracy zawsze były w sferze jego zainteresowań, dlatego postanowił zostać inspektorem bhp. Jest nim od 1975 roku, najpierw w Społem na terenie województwa skierniewickiego, później w warszawskich wodociągach.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454971