ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów
w kategorii Najlepsza praca dyplomowa dot. zagadnień bhp i ergonomii

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Edycja 2010

Emilia Sujka
Emilia Sujka

Emilia Sujka

Pracę magisterską "Analiza i ocena wybranych stanowisk montażowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym z wykorzystaniem zasad ergonomii i MTM", za którą otrzymała wyróżnienie ZŁOTE SZELKI, Emilia Sujka napisała w ubiegłym roku w Katedrze Zarządzania Produkcją na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Praca napisana została pod kierunkiem naukowym dr inż. Aleksandry Polak - Sopińskiej i mgr inż. Iwony Ostrowskiej - Lentas. Kapituła wyróżnienia ZŁOTE SZELKI w swojej ocenie szczególnie podkreśliła różnorodne techniki badawcze zastosowane przy pisaniu pracy i fakt, że jej rezultaty zostały wykorzystane w zakładzie pracy. Autorka pracy swoją zawodową przyszłość łączy z ergonomią, a tym samym z bhp. Temat pracy doktorskiej, którą zaczyna pisać, to temat ergonomiczny.

Edycja 2009

Anna Hodera
Anna Hodera

Anna Hodera

Pracę magisterską "Ocena skuteczności działań zapobiegawczych na przykładzie środków ochrony oczu" Anna Hodera napisała pod okiem promotora prof. Zygmunta Niczyporuka na wydziale organizacji i zarządzania, specjalność bhp, Politechniki Ślaskiej. Obecnie pracuje w Kompanii Węglowej - Zakładzie Górniczym Piekary w Piekarach Śląskich w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, jako specjalista ds. bezpieczeństwa pracy i inspektor bhp. Swoją przyszłość zawodową wiąże z bezpieczeństwem pracy, zamierza zostać członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Kiedy zdobędzie doświadczenie, być może założy własną firmę.

Edycja 2008

Eugeniusz Podgórski
Eugeniusz Podgórski

Eugeniusz Podgórski

Podjęta w pracy inżynierskiej "Analiza bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku lakiernika w firmie Philips Lighting Poland Oddział Kętrzyn - wybór optymalnej metody szacowania ryzyka" koncepcja porównania metod oceny ryzyka, ukazująca ich zalety i słabości uznana została przez Kapitułę "Złotych Szelek" za szczególnie cenną i odbiegającą od schematu powstawania prac dyplomowych. Praca została zrealizowana w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. E. Podgórski od 12 lat jest inspektorem bhp właśnie w Philips Lighting Poland oddział Kętrzyn.

Edycja 2007

Elżbieta Bobowska
Elżbieta Bobowska

Elżbieta Bobowska

Praca magisterska "Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element kosztów pracy"- odwołuje się do oceny ekonomicznej skutków niewłaściwych warunków pracy, dostarcza dowodów, że profilaktyka jest działaniem opłacalnym. Autorka, kiedy pisała tę pracę, była szefową działu kadr pracowników wojska w II korpusie wojsk zmechanizowanych, obecnie jest specjalistką ds. pracowniczych w krakowskim OIP.

Edycja 2006

Hanna Śliwińska
Hanna Śliwińska

Hanna Śliwińska

"Rytmy okołodobowe - wpływ pracy zmianowej na zdrowie, wydajność pracy i wypadki"- to tytuł wyróżnionej pracy magisterskiej. Praca zrealizowana została w 2005 roku w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Autorka kontynuuje temat w przygotowywanej pracy doktorskiej.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454874