ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów
w kategorii Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Edycja 2018

Piotr Kaczmarek
Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek trzecią kadencję jest członkiem zarządu głównego oraz prezesem oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu. Jest dyrektorem Centralnego Ośrodka Szkolenia OSPSBHP. Pracę zawodową, po ukończeniu studium bhp, rozpoczął przed dwudziestu laty w rodzinnej firmie zajmującej się obsługą przedsiębiorstw w zakresie bhp. W 2008 r. uzyskał tytuł inżyniera, studia magisterskie i doktoranckie kontynuował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie; jest doktorem nauk rolniczych. W ramach stowarzyszenia organizuje konferencje związane z bhp: cykliczną współorganizowaną z UP w Lublinie dot. ergonomii i bhp w praktyce, w Wałbrzychu poświęconą warunkom środowiska pracy i zdrowiu pracowników i inne w Rzeszowie, Słupsku czy Szczecinie, w większości w kooperacji z miejscowymi oddziałami stowarzyszenia. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych bhp w kilku uczelniach. Obecnie prowadzi firmę Grupa Interlis sp. z o.o., zajmującą się obsługą bhp, ochroną środowiska, badaniami środowiska pracy. Jest autorem wielu artykułów z dziedziny bhp, broszury "Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie", materiału merytorycznego do scenariusza filmowego "BHP w rolnictwie".

Edycja 2017

Justyna Pokładnik
Justyna Pokładnik

Justyna Pokładnik

Właściciel firmy TAM, trener, pedagog i audytor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu bhp (WSZOP Katowice). Ponad 3 lata pracowała jako trener w firmie Kirschstein&Partner w Hamburgu, a następnie wprowadziła firmę na rynek polski. Polskim oddziałem firmy Kirschstein&Partner kierowała 4 lata. Obecnie ma własną firmę (TAM). Prowadzi warsztaty m.in. z zakresu psychologii bezpieczeństwa pracy, komunikacji, motywacji, analizy powypadkowej, efektywnego prowadzenia szkoleń i kształtowania instrumentów bezpieczeństwa (ukierunkowanie na zmiany zachowania i świadomości). Ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych, konkursów BHP i Dni Bezpieczeństwa. Przeprowadza również analizy kultury bezpieczeństwa w firmach i opracowuje plany poprawy - często tworzy nowe rozwiązania adresowane do konkretnego klienta. Szkolenia z zakresu bhp przez nią prowadzone są dowodem, że szkolenia nie muszą być przykrym obowiązkiem. Jest niezwykle inspirującym trenerem z innowacyjnym podejściem do budowania kultury bezpieczeństwa. Warsztaty prowadzone przez Justynę Pokładnik to czas w pełni wykorzystany na pozyskanie przydatnych umiejętności oraz kompleksowej wiedzy. Często po szkoleniu pozostaje z uczestnikami i prowadzi rozmowy, doradza, motywuję i udziela pomocy. Posiada doświadczenie w pracy w Polsce oraz za granicą (m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Omanie). Pisze również artykuły do branżowych czasopism oraz opracowuje własne gry szkoleniowe. W wolnym czasie prowadzi własnego bloga, pisze artykuły, czyta, jeździ na rowerze i organizuje z rodziną spontaniczne wyprawy po Europie.

Edycja 2016

Dariusz Kulesza
Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza należy do pasjonatów bhp. Prowadzi różnego rodzaju działania mające na celu podwyższanie świadomości, doradza w projektowaniu rozwiązań technicznych i przekonuje pracodawców małych i średnich firm budowlanych do wdrażania dobrych praktyk. Wszystko po to, by podnieść poziom bezpieczeństwa w branży, w której statystyki wypadkowe należą, niestety, do najwyższych. D. Kulesza jest absolwentem technikum mechanicznego i technikum bhp w Krakowie, ukończył Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu na specjalizacji bhp, podyplomowe studium w zakresie bhp, Szkołę Aspirantów PSP. Posiada dyplom "Europass" w zakresie bhp (Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych).
Od 1994 r. pracuje w ArcelorMittal Poland, gdzie przeszedł szczeble zatrudnienia od pracownika fizycznego, brygadzisty po kierownika zmiany. Od 2009 r. prowadzi też własną działalność jako specjalista ds. bhp i koordynator bhp inwestycji budowlanych. Z uporem i konsekwencją przekonuje, że niejednokrotnie małym nakładem finansowym można uzyskać zadowalający poziom i jakość w zakresie bezpieczeństwa. Do behapowskich osiągnięć zalicza swoje autorskie projekty urządzeń pomocniczych, do których należą: systemowe pomosty transportowe - pozwalające na całkowicie bezpieczny odbiór materiałów w transporcie pionowym; obrotowe maszty - zapewniające bezpieczne prowadzenie prac szalunkowych; rozwiązania zapewniające bezpieczne wykonywanie deskowań ustrojów nośnych.
Z sukcesem prowadzi systematyczne działania ukierunkowane na podwyższanie kultury bezpieczeństwa i świadomości wśród pracowników fizycznych na budowach oraz osób nadzorujących prace. Jako koordynator do spraw bhp na budowach pełni funkcję zarówno kontrolną, jak i doradczą, tę ostatnią traktuje priorytetowo. Uważa, że dostrzec i wytknąć nieprawidłowości jest stosunkowo łatwo, ale dobrze podpowiedzieć i wyegzekwować realizację zaproponowanych zmian znacznie trudniej.
Poprzez zespołową pracę z projektantami, specjalistami ds. bhp, kierownikami budów, zewnętrznymi organami nadzoru, konserwatorami zabytków stara się tworzyć nową jakość w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Zwraca uwagę, że wszelkiego rodzaju standardy, procedury należy wdrażać, nie zapominając o zdrowym rozsądku. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia energetyczne typu D, ratownika medycznego, kwalifikacje do montażu rusztowań, spawalnicze. Ukończył specjalistyczny kurs w zakresie pracy na wysokości w dostępie linowym.
Kapituła Wyróżnienia w uzasadnieniu przyznania ZŁOTYCH SZELEK podkreśliła, że Dariusz Kulesza otrzymuje je za upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy wśród przedsiębiorców różnych branż, za pasję w poszukiwaniu rozwiązań wpływających na poziom bhp na budowach, w tym projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

Edycja 2015

Dariusz Smoliński
Dariusz Smoliński

Dariusz Smoliński

Dariusz Smoliński od kilkunastu lat jest szeroko znany w środowisku związanym z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. W latach 2007-2009 jako doradca głównego inspektora pracy był odpowiedzialny za realizację programów prewencyjnych związanych z przygotowaniami Polski do EURO 2012. Opracował i wdrożył wtedy program prewencyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowach stadionów i innych obiektów na EURO 2012, zainicjował powstanie serii materiałów promocyjnych z obszaru bezpieczeństwa pracy na budowach, które przybrały formę ilustrowanych prezentacji dobrych praktyk i nowych technologii, przez co stworzył w PIP nowy rozdział promocji oparty na prezentacji dobrych praktyk, a nie tylko na przytaczaniu przepisów i typowych nieprawidłowości na budowach. D. Smoliński jest autorem wielu artykułów poświęconych ważnym problemom związanym z bhp, m.in. umowom śmieciowym, prawnym rozwiązaniom w obszarze bhp, ergonomii, obiektom budowlanym. Kolejnym obszarem działań D. Smolińskiego jest badanie ekonomicznych związków pomiędzy bezpieczeństwem i ochroną zdrowia a efektywnością pracy i jakością produkcji lub usług. Działalność w tym obszarze jest kluczowa dla propagowania bhp wśród przedsiębiorców. Pozwala bowiem na wykazanie, że poprawa bhp to nie wyłącznie ponoszenie nakładów na utrzymanie określonego poziomu bezpieczeństwa, lecz jest to działanie inwestycyjne, przynoszące efekty ekonomiczne dla przedsiębiorstwa. Zmiana postrzegania bhp z kosztowego na prorozwojowy jest najlepszym sposobem przekonania przedsiębiorców do zainteresowania się problematyką bhp nie tylko w aspekcie realizacji przepisów prawa pracy.
Obecnie zaangażował się w przygotowanie serii filmów z obszaru bhp, traktuje to jako kolejny krok w tworzeniu nowego wizerunku promocji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pozycje filmowe, takie jak "BHP przy stosowaniu drabin oraz serie poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy w budownictwie" są szczególnie dobrze przyjmowane przez środowisko związane z ochroną pracy. Dzięki nim Dariusz Smoliński pośrednio stał się prelegentem na wielu szkoleniach z zakresu bhp.
Ważnym obszarem działalności Dariusza Smolińskiego są także zajęcia ze studentami. Efektem prowadzonych wykładów i ćwiczeń z zakresu bhp jest strona internetowa, która stała się mini portalem bhp, z którego korzystają nie tylko studenci.

Edycja 2014

Grażyna Niedzielska
Grażyna Niedzielska

Grażyna Niedzielska

W służbie bhp pracuje od 1978 r., od 1983 r. w Grupie Żywiec S.A. Browar w Elblągu; obecnie jest zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty ds. bhp. Po wdrożeniu w firmie w 2002 r. systemu zarządzania z zakresu bhp jest też pełnomocnikiem kierownictwa systemu zarządzania (PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007). Ogromne zaangażowanie Grażyny Niedzielskiej w promowanie bezpiecznych działań w zakresie bhp przyczyniło się do wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa w Browarze w Elblągu. To z inicjatywy G. Niedzielskiej na terenie Browaru zorganizowano wiele konferencji w ramach Europejskiej Kampanii Bezpiecznej Pracy, m.in. "Zdrowe i przyjazne miejsce pracy", "Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie - kształtowanie świadomości i organizacja pracy", "Przez innowacje do bezpieczeństwa - bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie". Projekty autorskie G. Niedzielskiej, do których należą przykładowo: "3Z - Zagrożenie, Zabezpieczenie i Zgłoszenie", tablice z aktualnościami bhp, instrukcje, plany bezpieczeństwa, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań dot. monitorowania zachowań pracowników (audyty behawioralne BBS) czy zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych znalazły uznanie nie tylko wśród pracowników Browaru w Elblągu, ale też w pozostałych browarach Grupy Żywiec i członków służby bhp zrzeszonych w OSPSBHP. Swoje oryginalne pomysły w dziedzinie bhp G. Niedzielska chętnie prezentuje podczas spotkań z członkami OSPSBHP. Zainteresowani mogą odwiedzić Browar w Elblągu i zapoznać się z ich funkcjonowaniem. G. Niedzielska była członkiem grupy założycielskiej OSPSBHP.

Edycja 2013

Andrzej Nowak
Andrzej Nowak

Andrzej Nowak

Drugą kadencję pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz prezesa oddziału OSPSBHP w Częstochowie, którego jest też współzałożycielem. Ukończył Politechnikę Częstochowską - Wydział Inżynierii Produkcji i Wydział Zarządzania Kadrami, na którym uzyskał magisterium. Ukończył studia podyplomowe o profilu behapowskim, pedagogiczne oraz dające uprawnienia audytora energetycznego budynków - te ostatnie na Politechnice Krakowskiej. Ma też certyfikat audytora wewnętrznego oraz pełnomocnika zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Obecnie kieruje działem bhp w dużej, nowoczesnej firmie, prowadzi również własną firmę sprawującą nadzór behapowski nad małymi i średnimi firmami. Mimo młodego wieku, dzięki szerokim uprawnieniom i bogatemu doświadczeniu zawodowemu został wpisany w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na listę biegłych sądowych z zakresu bhp. W ramach działalności częstochowskiego oddziału OSPSBHP zorganizował dwie ogólnopolskie konferencje "System ratownictwa w przedsiębiorstwie" i "Bhp przy wykonywaniu prac budowlanych" oraz wiele lokalnych seminariów, warsztatów, pogadanek, szkoleń nie tylko dla członków stowarzyszenia, ale także dla behapowców niezrzeszonych, np. dla kierowników budów czy uczniów techników budowlanych. Ponadto, w czasopismach fachowych publikuje opinie eksperckie z zakresu bezpieczeństwa pracy i analiz dotyczących wypadków przy pracy.Jako wiceprezes ZG OSPSBHP uczestniczy w spotkaniach na różnych szczeblach zarządzania i ma możliwość wypowiadania się na temat dalszego rozwoju zawodowego służby bhp i poprawy warunków pracy. Służy swoją wiedzą w tworzeniu, opiniowaniu i interpretacji projektów zmian prawnych. Przygotowywał propozycje zmian statutowych stowarzyszenia zarówno w roku 2010, jak i 2013. Za działalność społeczną został wyróżniony dyplomami uznania przyznanymi przez Marszałka Sejmu RP, Przewodniczącą Rady Ochrony Pracy i Prezesa Zarządu Głównego OSPSBHP.

Edycja 2013

Andrzej Dziedzic
Andrzej Dziedzic

Andrzej Dziedzic

Od początku behapowskiej działalności Andrzej Dziedzic prowadzi szkolenia z zakresu bhp i pełni obowiązki służby bhp w zakładach pracy. Jest właścicielem Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej, które założył w 1997 r., ekspertem ds. bhp certyfikowanym przez CIOP-PIB, biegłym sądowym z zakresu bhp powołanym przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, ale przede wszystkim społecznikiem obdarzonym zdolnościami organizacyjnymi, konsekwencją w działaniu i zaangażowaniem. Lista zorganizowanych przez niego projektów jest bardzo długa, przykładowo: od 2008 r. prowadzi akcję "Nie bój się ratować życia innym", która obecnie ma już zasięg krajowy i za którą w 2010 r. został wyróżniony przez ministra pracy, cykliczne pikniki rodzinne oraz szkolne - Jak bezpiecznie żyć, Odblaskowa szkoła, Czy upadek to przypadek, Bezpieczne wakacje, W zdrowym ciele zdrowy duch, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prowadzi bezpłatne szkolenia z prewencji wypadkowej, pierwszej pomocy, jest partnerem ogólnopolskiej akcji "Narodowy eksperyment bezpieczeństwa - weekend bez ofiar", zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (2010 i 2011), bierze udział w popularyzacji bezpieczeństwa na wsi wśród najmłodszych - uczestnicząc w organizacji konkursów, których inicjatorami są KRUS i PIP. Jest autorem pierwszego w Polsce poradnika dla służb mundurowych "Podstawowe zasady bezpiecznej służby funkcjonariusza Policji" (2012 r.), i wielu publikacji na temat bhp w czasopismach, m.in. w ATEŚCIE, Bezpieczeństwie Pracy, Promotorze, Serwisie BHP Infor. Jest sponsorem nagród dla młodzieży m.in. w konkursach: Edukacja dla bezpieczeństwa, Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym, Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. "Edukacja dla bezpieczeństwa" to szczególne "dziecko" Andrzeja Dziedzica. Stworzył regulamin tego konkursu, sam go nadzoruje i koordynuje. W ramach tego konkursu młodzież szkolna (300 uczniów) została bezpłatnie przeszkolona z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, w tym RKO/AED. Prowadzi warsztaty z bezpieczeństwa dla przedszkolaków.Promuje też ideę zdrowego biegania w ramach akcji "Cała Polska biega". Jest maratończykiem z osiągnięciami. Od 2005 roku przygotował 10 firm z woj. małopolskiego do konkursu Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej, z których 4 zdobyły I miejsce, a pozostałe zajęły II i III miejsca. Jest członkiem oddziału tarnowskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Edycja 2012

Józef Ryszard Witczak
Józef Ryszard Witczak

Józef Ryszard Witczak

Od ponad 27 lat wykonuje zadania pracownika służby bhp. Posiada szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie, które zdobywał w branżach: budowlanej, przemysłowej, handlu, służbie zdrowia oraz w oświacie.
Tytuł inżyniera uzyskał w WISBiOP w Radomiu - uczelni, którą współorganizował, a obecnie jest w niej nauczycielem, opiekunem praktyk i promotorem prac inżynierskich. Studia magisterskie ukończył w Akademii Finansów w Warszawie.
Jest ekspertem ds. bhp w sieci ekspertów certyfikowanych przez CIOP-PIB, posiada certyfikat kompetencji personelu OSPSBHP, jest współautorem wydawanego przez CIOP poradnika, skierowanego do małych przedsiębiorstw.
Od 6 lat udziela porad w zakresie bhp, ergonomii i prawa pracy w radomskim oddziale stowarzyszenia. Jest autorem wielu programów, artykułów i publikacji o tematyce bhp. Od 10 lat współorganizuje konkursy wiedzy z dziedziny bhp dla uczniów szkół w regionie radomskim, a od dwóch lat w woj. mazowieckim.
Józef Witczak jest koordynatorem ds. bhp przy Regionie Ziemia Radomska NSZZ "S"; organizuje szkolenia i konsultacje w zakresie bhp, prawa pracy, ergonomii i ochrony ppoż. dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Przez trzy kolejne kadencje jest prezesem oddziału w Radomiu OSPSBHP, który zakładał i doprowadził do utworzenia organizacji, która obecnie zrzesza ponad stu fachowców o ugruntowanej pozycji zawodowej.
Kapituła wyróżnienia ZŁOTE SZELKI w uzasadnieniu przekazała, że Józef Witczak otrzymuje ZŁOTE SZELKI za zaangażowanie w utworzenie i działalność radomskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, udzielanie porad w zakresie bhp, organizację konkursów wiedzy bhp dla uczniów ze szkół województwa mazowieckiego, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla społecznych inspektorów pracy.

Edycja 2011

Marek Nościusz
Marek Nościusz

Marek Nościusz

Marek Nościusz jest prezesem zarządu głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Pełni tę funkcję z niezwykłym zaangażowaniem, dzięki czemu stowarzyszenie stało się widoczne wśród podmiotów działających na rzecz bezpiecznej pracy. W swoich działaniach wykazuje ogromną determinację w sprawach związanych z poprawą warunków bezpieczeństwa pracy, a także kształtowaniem kultury bezpieczeństwa wśród pracowników, dzieci i młodzieży. Wprowadził zasadę organizowania konferencji i seminariów ogólnopolskich organizowanych przez oddziały stowarzyszenia, co przyczynia się do promocji bezpieczeństwa pracy w różnych środowiskach oraz do integracji służby bhp. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu od 2007 r. powstało 7 nowych oddziałów OSPSBHP. Jest inicjatorem porozumienia między organizacjami reprezentującymi pracowników służby bhp, które podpisano w 2008 r. Z jego inspiracji powstał Centralny Ośrodek Szkoleniowy w Kaliszu. 7 października 2011 r. został wybrany ponownie prezesem OSPSBHP.

Edycja 2010

Elżbieta Bożejewicz
Elżbieta Bożejewicz

Elżbieta Bożejewicz

Od kilku lat jest prezesem oddziału warmińsko-mazurskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, należy do szczególnie aktywnych jego członków. Jest szefem działu bhp Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Iławie. W swoich działaniach wykazuje ogromne zaangażowanie w poprawę warunków bezpieczeństwa pracy, a także kształtowanie kultury bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jest organizatorką wielu konferencji i seminariów dla pracowników i pracodawców (przykładowo: "Mniej dźwigaj", "Środki ochrony indywidualnej - o czym warto wiedzieć", "Gospodarstwo rolne - bezpieczne miejsce pracy" czy "Ryzyko zawodowe w żwirowniach"), a także konkursów plastycznych dla dzieci i fotograficznych dla młodzieży w swoim regionie. "Bezpiecznie budujemy", "Młodzi pracownicy - bezpieczny start", "Bezpieczny plac budowy" to pikniki edukacyjne CIOP i władz lokalnych, w organizacje których Elżbieta Bożejewicz była i jest mocno zaangażowana. Bierze udział w pracach grupy ekspertów zajmujących się doradztwem w zakresie przygotowania i organizacji europejskiej kampanii "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków" na lata 2010-2012. W ramach działalności w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest liderem zespołu tematycznego "Budownictwo".
Jako szefowa oddziału warmińskiego OSPSBHP dba o edukację swoich członków. Z jej inicjatywy kilka razy w roku członkowie stowarzyszenia spotykają się w siedzibie OIP w Olsztynie w celu omówienia zmieniających się przepisów z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa pracy.

Edycja 2009

Jolanta Olejko
Jolanta Olejko

Jolanta Olejko

W ministerstwie edukacji pracowała od 1994 roku. Poradniki dla dyrektorów szkół wydane przez ministerstwo w serii "Biblioteka BHP Dyrektora Szkoły" to w dużej mierze efekt jej współpracy z wizytatorami ds. bhp w kuratoriach. Przez sześć lat nadzorowała merytorycznie witrynę "Bezpieczna szkoła". Uczestniczyła w opracowywaniu rozporządzenia MEN w sprawie ogólnych przepisów bhp w szkołach i placówkach oświatowych oraz w sprawie ogólnych przepisów bhp w szkołach wyższych. Pracowała nad rozwiązaniem problemu zalegania trucizn i odczynników w szkolnych pracowniach chemicznych, brała udział w pracach grupy inicjatywnej nad chorobami głosu nauczycieli. Obecnie pracuje w ministerstwie gospodarki.

Edycja 2008

Jerzy Kowalski
Jerzy Kowalski

Jerzy Kowalski

W latach 80. ub. wieku wprowadzał eksperymentalne metody szkolenia bhp w Politechnice Łódzkiej. W roku 1990 został dyrektorem departamentu warunków pracy w MPiPS. W praktyce do roku 2006 wywierał znaczny wpływ na politykę ochrony pracy w kraju. Jest współautorem koncepcji wielu przepisów z zakresu bhp. Po zlikwidowaniu wspomnianego departamentu pozostał w resorcie pracy, obecnie jest naczelnikiem w departamencie prawa pracy. Nadal bardzo aktywny w tworzeniu przepisów bhp.

Edycja 2007

Jadwiga Polaczek
Jadwiga Polaczek

Jadwiga Polaczek

Należy do współtwórców, uczestników zebrania założycielskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Warszawie w 1993 roku. Przez 12 lat była jego prezesem, przez dwie kadencje członkiem Rady Ochrony Pracy. W 2003 roku otrzymała nagrodę im. Haliny Krahelskiej za zasługi w działalności społecznej.

Edycja 2006

Henryk Karczowski
Henryk Karczowski

Henryk Karczowski

Długoletni prezes jednego z najlepszych oddziałów OSPSBHP, oddziału kaliskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z firmą SPOMASZ Pleszew. Racjonalizator, twórca rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa w przemyśle maszynowym. Pomoc małym firmom we wdrażaniu rozwiązań z ochrony pracy uważa za ważne i pouczające doświadczenie, które czytelnikom ATESTU przekazał w cyklu 7 artykułów.

Edycja 2005

Ewa Jasińska-Zubelewicz
Ewa Jasińska-Zubelewicz

Ewa Jasińska-Zubelewicz

Prawie od trzydziestu lat prowadzi zajęcia na Politechnice Warszawskiej z ergonomii, toksykologii, ochrony pracy, promocji zdrowia. Opiniuje projekty kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa pracy, jest autorką programów nauczania z fizjologii pracy, ergonomii, toksykologii. Publikacje dr E. Zubelewicz dotyczą głównie narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe. Przez wiele lat była wybierana społecznym inspektorem pracy, jest też wiceprzewodniczącą rektorskiej komisji ds. warunków pracy PW.

Edycja 2004

Bożenna Telec
Bożenna Telec

Bożenna Telec

Główny kierunek działania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy pod kierownictwem dr B. Telec to promocja zdrowia. Ośrodek został włączony do Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. W pierwszej kolejności zajęto się: profilaktyką chorób narządu głosu u nauczycieli, profilaktyką chorób układu ruchu wśród pielęgniarek oraz paleniem tytoniu w miejscu pracy. Wprowadzenie przez ministerstwo edukacji obowiązkowych zajęć z emisji głosu na wydziałach pedagogicznych jest m.in. efektem konsekwentnych działań zielonogórskiego WOMP. Do "Programu uwalniania firm i szkół zawodowych od dymu tytoniowego" ośrodek zaprosił wszystkie zakłady ze swojego terenu. Ogólnopolskie Konferencje Pielęgniarek Medycyny Pracy organizowane przez zielonogórski WOMP świadczą, że dla p. dyrektor problemy związane z profilaktyką chorób układu ruchu nie są problemem "jej terenu". Patrzy na nie szerzej, tak jak potrafi patrzeć na sprawy zdrowia dobry lekarz.

Edycja 2003

Wincenty Szarmach
Wincenty Szarmach

Wincenty Szarmach

Od wielu lat prowadzi firmę bhp. Zajmuje się obsługą w dziedzinie bhp zakładów z powiatu iławskiego. Zgłoszone przez niego do konkursu "Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej" dwie obsługiwane w zakresie bhp przez niego firmy SZYNAKA MEBLE i IRMAG zajęły w etapie ogólnopolskim I i II miejsce. Przygotowuje młodych ludzi zatrudnionych w rzemiośle do konkursu organizowanego przez PIP i Związek Rzemiosła Polskiego; jego grupa zawsze zajmuje wysokie miejsca. Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem regionalnego konkursu dla pracodawców "Lider Bezpieczeństwa Mazur Zachodnich" oraz konkursu z zakresu prawa pracy dla młodocianych. Członek OSP (przez kilka lat był jej naczelnikiem), działacz OSPSBHP, absolwent WISBiOP w Radomiu.

Edycja 2002

Lucjan Sergiel
Lucjan Sergiel

Lucjan Sergiel

Wieloletni okręgowy inspektor pracy w Opolu (obecnie na emeryturze). Złote Szelki otrzymał za wybitne osiągnięcia w zakresie promocji ochrony pracy na Opolszczyźnie, zwłaszcza za wprowadzenie w tym regionie, jako pierwszym w kraju, konkursów na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy i Najlepszego Pracownika Służby BHP, a także Najaktywniejszego redaktora lokalnych mediów z zakresu promocji zagadnień ochrony pracy. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu - inżynierem technologii drewna; wiele lat pracował w przemyśle drzewnym, od 1981 roku związany z inspekcją pracy w Opolu.

Edycja 2001

Mieczysław Kocot

Z wykształcenia jest inżynierem górnikiem (AGH), od początku swojej kariery zawodowej pracuje w kopalni "Borynia" (w 2001 r. był pełnomocnikiem dyr. ds. zarządzania bezpieczeństwem pracy). Złote Szelki otrzymał za wykorzystywanie najnowszych technik multimedialnych do promocji bezpiecznych zachowań w dużym zakładzie przemysłowym. Uważa, że pomagają one w przekonywaniu pracowników do bezpiecznych zachowań, czyli także we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. W 1991 r. chyba jako pierwszy w górnictwie węgla kamiennego zastosował komputer w pracy komórki bhp.

Edycja 2000

Stanisław Stadler
Stanisław Stadler

Stanisław Stadler

Stowarzyszenie nasze będzie takie, jakimi my będziemy pracownikami służby bhp - to hasło programowe Stanisława Stadlera, byłego, wieloletniego przewodniczącego gdańskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Współpraca edukacyjna z prokuraturą, inspekcją pracy, inspekcją sanitarną, zakładem ubezpieczeń społecznych to inicjatywy S. Stadlera, które były nie bez znaczenia dla zmiany wizerunku stowarzyszenia. Był też inicjatorem trójstronnych "narad roboczych", w których uczestniczyli pracownicy służby bhp, pracodawcy i społeczni inspektorzy pracy, a także programu edukacyjnego dla dzieci szkolnych "Bezpieczne zachowania".

Edycja 2000

Bogumił Kiss
Bogumił Kiss

Bogumił Kiss

Doktor nauk medycznych Bogumił Kiss był członkiem współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego w Warszawie oraz założycielem Polskiego Komitetu ds. Ergonomii i Ochrony Pracy przy OW NOT w Białymstoku, gdzie przez kilkadziesiąt lat był przewodniczącym Komisji ds. Ergonomii i Ochrony Pracy. Od kilkunastu lat jest prezesem Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Był organizatorem wielu konferencji naukowo-technicznych o problematyce ergonomicznej. Prowadził szkolenia, wykłady i seminaria magisterskie oraz inżynierskie z zakresu ergonomii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej oraz Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest promotorem kilkuset prac dyplomowych na UwB i PB. Jako pierwszy w Polsce wraz z "Grupą Twórczą Hajnówka" wprowadził ergonomiczne meble do klas nauczania zintegrowanego w SP nr 45 w Białymstoku. Zaproponował i wprowadził do programu nauczania na Uniwersytecie w Białymstoku problematykę dotyczącą ergonomii szkolnej. Jest autorem książki pt. "Komputery dla rozsądnych". Z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą chorób dzieci i medycyny rodzinnej.

Edycja 1999

Tadeusz Kuran

Cztery lata zajęła Tadeuszowi Kuranowi walka o zmianę nazwy znaku nakazu "Nakaz używania pasów bezpieczeństwa" (który niefortunnie ukazał się w polskiej normie) na "Nakaz używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości". I przede wszystkim za tę walkę Kapituła przyznała T. Kuranowi Złote Szelki. Był w grupie założycielskiej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Po zarejestrowaniu stowarzyszenia przez jakiś czas był jego wiceprezesem, był odpowiedzialny za powołanie oddziałów terenowych; powstało ich za jego kadencji kilkanaście. Kwestie techniczne związane z warunkami pracy zawsze były w sferze jego zainteresowań, dlatego postanowił zostać inspektorem bhp. Jest nim od 1975 roku, najpierw w Społem na terenie województwa skierniewickiego, później w warszawskich wodociągach.

Edycja 1998

Janusz Kurzydłowski

Od początku swojej aktywności zawodowej łączył pracę z jej ochroną. W Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Krotoszynie przez trzy kadencje pełnił funkcję zakładowego społecznego inspektora pracy, w Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych (1975-1980) zajmował się m.in. problematyką warunków pracy, był inicjatorem konkursu o tytuł "Najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy" w woj. kaliskim. Od 1980 roku pracował w PIP. Między innymi z jego inicjatywy, już jako kierownika kaliskiego oddziału PIP, powołano Wojewódzką Radę Ochrony Pracy i Wojewódzką Komisję BHP wśród Rolników Indywidualnych. Efektem pracy tych organizacji były np.: konkursy, o zasięgu wojewódzkim, dla uczniów szkół średnich technicznych "O najlepszą pracę dyplomową w zakresie bhp i ergonomii", dla dziennikarzy prasy, radia i tv popularyzujących problematykę prawnej i technicznej ochrony pracy, "Rolnik - zawód niebezpieczny" czy olimpiada wiedzy o BHP dla rolników indywidualnych. Ważnym, spektakularnym sukcesem pracy profilaktyczno-prewencyjnej Janusza Kurzydłowskiego było stworzenie parlamentarnego lobby na rzecz warunków pracy i przestrzegania prawa pracy w województwie kaliskim. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Edycja 1997

Zenon Galewski
Zenon Galewski

Zenon Galewski

Pierwszym laureatem "Złotych Szelek" w tej kategorii został Zenon Galewski, szef Wydziału Ochrony Pracy w toruńskiej ELANIE, przede wszystkim za "olimpiady bhp", adresowane do wszystkich pracowników. W ten m.in. sposób propagowano problematykę ochrony pracy w zakładzie. W dobrych ekonomicznie latach dla ELANY finał olimpiady traktowany był jako ogólnoelanowskie święto z bogatą oprawą i atrakcyjnymi nagrodami. W najlepszych latach w olimpiadzie brało udział nawet 600 pracowników. Celem olimpiady było motywowanie pracowników do poszerzania wiedzy z dziedziny ochrony pracy, wyzwalanie inicjatywy pracowników w zakresie poprawy warunków pracy, osobisty udział pracowników w zarządzaniu systemem bezpieczeństwa pracy. Pierwsza olimpiada bhp odbyła się w 1976 roku; od 1990 roku była to już olimpiada wiedzy o ochronie pracy, której trzema równoprawnie traktowanymi zagadnieniami były: sprawy bhp, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Tak zorganizowana olimpiada była odzwierciedleniem struktury Wydziału Ochrony Pracy.
W 1996 roku na olimpiadę zaproszono też dzieci pracowników. Wzięły one udział w konkursie ekologicznym pt. "Malowanie o zieleni i Elanie". Efektem był kalendarz firmowy Elany z najlepszym rysunkiem.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454885