ATEST Ochrona Pracy

18 lutego 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-10-08 14:33

Wypadki w transporcie i gospodarce magazynowej


Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy w pierwszym półroczu 2018 r. Wynika z nich, że w branży transport i gospodarka magazynowa nastąpiła poprawa – spadła zarówno liczba zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, jak i w ujęciu ogólnym. To pierwszy taki przypadek od kilku lat.
Pierwsza połowa 2018 roku przyniosła pozytywne informacje związane z liczbą wypadków przy pracy. We wszystkich badanych sektorach gospodarki, w porównaniu z ubiegłym rokiem, spadła ona o ponad 5% i wyniosła 37007 zdarzeń. Spadła także liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym – z 93 do 73, czyli aż o 21,5%. Sytuacja w branży transport i gospodarka magazynowa jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji na rynku. Od stycznia do czerwca tego roku odnotowano spadek liczby wszystkich wypadków w tej branży (o 0,6 %) w tym, co najważniejsze, śmiertelnych prawie o połowę (z 22 do 12).
Statystycznie, 3 na 5 wypadków w branży logistycznej powodowanych jest przez tzw. czynnik ludzki, głównie przez niewłaściwe zachowanie się człowieka. Natomiast w kwestii stanu technicznego urządzeń do pracy na wysokości, obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na żadne odstępstwa. Każdy pomost roboczy oraz drabina, niezależnie od tego czy jest to model wolnostojący z dużą platformą roboczą czy też kompaktowy wariant regałowy, muszą być regularnie kontrolowane przez upoważnione do tego osoby. Dzięki temu, jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu czy też uszczerbek w stanie technicznym mogą być na bieżąco wychwytywane, a sam produkt naprawiony lub wycofany z użytkowania, by nie stwarzał zagrożenia.
Więcej informacji: https://tiny.pl/gzx1g

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32114107