ATEST Ochrona Pracy

20 lutego 2019 r.

[Prenumerata] [Spis tre軼i]     

ZΜTE SZELKI
- lista laureat闚 2012

Zobacz: Lista wszystkich laureat闚

Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

J霩ef Ryszard Witczak
J霩ef Ryszard Witczak

J霩ef Ryszard Witczak

Od ponad 27 lat wykonuje zadania pracownika s逝瘺y bhp. Posiada szerok wiedz oraz bogate do鈍iadczenie, kt鏎e zdobywa w bran瘸ch: budowlanej, przemys這wej, handlu, s逝瘺ie zdrowia oraz w o鈍iacie.
Tytu in篡niera uzyska w WISBiOP w Radomiu - uczelni, kt鏎 wsp馧organizowa, a obecnie jest w niej nauczycielem, opiekunem praktyk i promotorem prac in篡nierskich. Studia magisterskie uko鎍zy w Akademii Finans闚 w Warszawie.
Jest ekspertem ds. bhp w sieci ekspert闚 certyfikowanych przez CIOP-PIB, posiada certyfikat kompetencji personelu OSPSBHP, jest wsp馧autorem wydawanego przez CIOP poradnika, skierowanego do ma造ch przedsi瑿iorstw.
Od 6 lat udziela porad w zakresie bhp, ergonomii i prawa pracy w radomskim oddziale stowarzyszenia. Jest autorem wielu program闚, artyku堯w i publikacji o tematyce bhp. Od 10 lat wsp馧organizuje konkursy wiedzy z dziedziny bhp dla uczni闚 szk馧 w regionie radomskim, a od dw鏂h lat w woj. mazowieckim.
J霩ef Witczak jest koordynatorem ds. bhp przy Regionie Ziemia Radomska NSZZ "S"; organizuje szkolenia i konsultacje w zakresie bhp, prawa pracy, ergonomii i ochrony ppo. dla Spo貫cznych Inspektor闚 Pracy.
Przez trzy kolejne kadencje jest prezesem oddzia逝 w Radomiu OSPSBHP, kt鏎y zak豉da i doprowadzi do utworzenia organizacji, kt鏎a obecnie zrzesza ponad stu fachowc闚 o ugruntowanej pozycji zawodowej.
Kapitu豉 wyr騜nienia ZΜTE SZELKI w uzasadnieniu przekaza豉, 瞠 J霩ef Witczak otrzymuje ZΜTE SZELKI za zaanga穎wanie w utworzenie i dzia豉lno嗆 radomskiego oddzia逝 Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Pracownik闚 S逝瘺y BHP, udzielanie porad w zakresie bhp, organizacj konkurs闚 wiedzy bhp dla uczni闚 ze szk馧 wojew鏚ztwa mazowieckiego, prowadzenie szkole i konsultacji dla spo貫cznych inspektor闚 pracy.

Najlepszy wyk豉dowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Bogdan Solawa
Bogdan Solawa

Bogdan Solawa

W Okr璕owym Inspektoracie Pracy w Krakowie pracuje od 1998 r. Od czterech lat zajmuje si rownie dzia豉lno軼i prewencyjn w dziedzinie bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚. Inspektor Bogdan Solawa by jednym z czterech przedstawicieli PIP, kt鏎zy brali udzia w mi璠zynarodowym szkoleniu we Francji, zorganizowanym w celu przygotowania kampanii "Mniej d德igaj" w krajach UE. Po powrocie, zgodnie z zasad "wyszkol szkol帷ych", prowadzi wyk豉dy dla inspektor闚 pracy, partner闚 spo貫cznych zrzeszonych w organizacjach pracodawc闚, zwi您k闚 zawodowych, Spo貫cznej Inspekcji Pracy, ma這polskiego oddzia逝 OSPSBHP i uczni闚 szk馧 zawodowych. Prowadzi te wyk豉dy w zwi您ku z kolejnymi kampaniami PIP: "Zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego" i "Bezpiecze雟two pracy w budownictwie". Biegle pos逝guje si j. angielskim. Bra udzia w konferencjach po鈍i璚onych ocenie ryzyka zawodowego w Sewilli, Wiedniu i Pradze, uczestniczy w wyjazdach studyjnych po陰czonych z kontrolami na budowach w Portugaii i Bu貪arii, wsp馧organizowa wizyt delegacji norweskiej inspekcji pracy w OIP w Krakowie. Podzi瘯owania, jakie nap造n窸y z francuskiej inspekcji za profesjonalne opracowanie i zrealizowanie w Krakowie sta簑 ich kandydatek na inspektor闚 pracy przyczyni造 si do przyznania mu nagrody G堯wnego Inspektora Pracy za szczeg鏊ne osi庵ni璚ia zawodowe.
Szczeg鏊n wag B. Solawa przywi您uje do edukacji m這dych ludzi. Uwa瘸, 瞠 zaszczepienie zasad bezpiecznego zachowania przy pracy w pocz徠kach zawodowej aktywno軼i przynosi dobre efekty. Dlatego ch皻nie w ramach dzia豉 prewencyjnych PIP uczestniczy w spotkaniach z m這dzie膨 szk馧 鈔ednich i studentami. Jego wyk豉dy i prezentacje s zawsze profesjonalnie przygotowane i przekazane w niezwykle przyst瘼nej formie.
Kapitu豉 wyr騜nienia przyzna豉 ZΜTE SZELKI Bogdanowi Solawie za profesjonalne i pe軟e zaanga穎wania prowadzenie szkole dla inspektor闚 pracy, partner闚 spo貫cznych zrzeszonych w zwi您kach pracodawc闚, zwi您k闚 zawodowych, uczni闚 szk馧 ponadgimnazjalnych, a tak瞠 wyg豉szanie interesuj帷ych wyk豉d闚 podczas licznych konferencji i kampanii prewencyjnych Pa雟twowej Inspekcji Pracy

Najlepsze publikacje na 豉mach ATESTU

Piotr W捫
Piotr W捫

Piotr W捫

Doktor nauk prawnych specjalizuj帷y si w problematyce prawa pracy, prawa sp馧ek oraz prawa koncernowego. Po uko鎍zeniu w 1998 r. studi闚 magisterskich na wydziale prawa i administracji w Uniwersytecie 奸御kim w Katowicach podj掖 studia podyplomowe mened瞠rskie. Prac doktorsk obroni w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na U w 2006 r. W tym czasie zawodowo zajmowa si obs逝g prawn sp馧ek. Od o鄉iu lat jest pracownikiem merytorycznym w Okr璕owym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Jest do鈍iadczonym wyk豉dowc w zakresie prawa pracy, organizatorem wyk豉d闚, szkole i kurs闚 tematycznych, autorem wielu publikacji z zakresu prawa pracy. Publikuje na 豉mach takich czasopism, jak: "Prawo sp馧ek", "Rejent", "Przegl康 prawa handlowego", "Monitor prawa pracy", "Praca i zabezpieczenia spo貫czne", "Prawo Europejskie w praktyce", "Rzeczpospolita" i inne. Jest te autorem ksi捫ek, m.in. "Delegowanie pracownik闚 do innego pa雟twa celem 鈍iadczenia us逝g" (Wydawnictwo C.H. Beck 2011 r.), "Komentarz do Kodeksu pracy pod red. K. Walczaka" (C.H. Beck, Warszawa 2012 r.). Od lat wsp馧pracuje z miesi璚znikiem ATEST, zamieszczaj帷 na jego 豉mach rzetelnie przygotowane artyku造 dotycz帷e kwestii prawnych, a tak瞠 odpowiadaj帷 na liczne pytania czytelnik闚 z zakresu prawa pracy. Piotr W捫 ma umiej皻no嗆 przekazywania trudnych problem闚 prawniczych prostym zrozumia造m j瞛ykiem, czytelnicy to doceniaj.
Piotr W捫 otrzyma wyr騜nienie ZΜTE SZELKI za wyja郾ianie w artyku豉ch skomplikowanych problem闚 prawnych zrozumia造m i klarownym j瞛ykiem, przybli瘸nie czytelnikom najwa積iejszych kwestii dotycz帷ych uprawnie i obowi您k闚 pracownik闚 oraz pracodawc闚, wnikliwe om闚ienie na 豉mach ATESTU takich zagadnie, jak np. mobbing, wypadki w drodze do/z pracy, praca w porze nocnej, co w uzasadnieniu podkre郵i豉 Kapitu豉 wyr騜nienia ZΜTE SZELKI.

Zobacz: Lista wszystkich laureat闚  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32127736