ATEST Ochrona Pracy

20 lutego 2019 r.

[Prenumerata] [Spis tre軼i]     

ZΜTE SZELKI
- lista laureat闚 2015

Zobacz: Lista wszystkich laureat闚

Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Dariusz Smoli雟ki
Dariusz Smoli雟ki

Dariusz Smoli雟ki

Dariusz Smoli雟ki od kilkunastu lat jest szeroko znany w 鈔odowisku zwi您anym z bezpiecze雟twem i ochron zdrowia pracownik闚. W latach 2007-2009 jako doradca g堯wnego inspektora pracy by odpowiedzialny za realizacj program闚 prewencyjnych zwi您anych z przygotowaniami Polski do EURO 2012. Opracowa i wdro篡 wtedy program prewencyjny maj帷y na celu zapewnienie bezpiecze雟twa pracy na budowach stadion闚 i innych obiekt闚 na EURO 2012, zainicjowa powstanie serii materia堯w promocyjnych z obszaru bezpiecze雟twa pracy na budowach, kt鏎e przybra造 form ilustrowanych prezentacji dobrych praktyk i nowych technologii, przez co stworzy w PIP nowy rozdzia promocji oparty na prezentacji dobrych praktyk, a nie tylko na przytaczaniu przepis闚 i typowych nieprawid這wo軼i na budowach. D. Smoli雟ki jest autorem wielu artyku堯w po鈍i璚onych wa積ym problemom zwi您anym z bhp, m.in. umowom 鄉ieciowym, prawnym rozwi您aniom w obszarze bhp, ergonomii, obiektom budowlanym. Kolejnym obszarem dzia豉 D. Smoli雟kiego jest badanie ekonomicznych zwi您k闚 pomi璠zy bezpiecze雟twem i ochron zdrowia a efektywno軼i pracy i jako軼i produkcji lub us逝g. Dzia豉lno嗆 w tym obszarze jest kluczowa dla propagowania bhp w鈔鏚 przedsi瑿iorc闚. Pozwala bowiem na wykazanie, 瞠 poprawa bhp to nie wy陰cznie ponoszenie nak豉d闚 na utrzymanie okre郵onego poziomu bezpiecze雟twa, lecz jest to dzia豉nie inwestycyjne, przynosz帷e efekty ekonomiczne dla przedsi瑿iorstwa. Zmiana postrzegania bhp z kosztowego na prorozwojowy jest najlepszym sposobem przekonania przedsi瑿iorc闚 do zainteresowania si problematyk bhp nie tylko w aspekcie realizacji przepis闚 prawa pracy.
Obecnie zaanga穎wa si w przygotowanie serii film闚 z obszaru bhp, traktuje to jako kolejny krok w tworzeniu nowego wizerunku promocji bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia. Pozycje filmowe, takie jak "BHP przy stosowaniu drabin oraz serie po鈍i璚one bezpiecze雟twu i higienie pracy w budownictwie" s szczeg鏊nie dobrze przyjmowane przez 鈔odowisko zwi您ane z ochron pracy. Dzi瘯i nim Dariusz Smoli雟ki po鈔ednio sta si prelegentem na wielu szkoleniach z zakresu bhp.
Wa積ym obszarem dzia豉lno軼i Dariusza Smoli雟kiego s tak瞠 zaj璚ia ze studentami. Efektem prowadzonych wyk豉d闚 i 獞icze z zakresu bhp jest strona internetowa, kt鏎a sta豉 si mini portalem bhp, z kt鏎ego korzystaj nie tylko studenci.

Najlepszy wyk豉dowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Lech Piszczorowicz
Lech Piszczorowicz

Lech Piszczorowicz

Z dzia豉lno軼i szkoleniow w bhp zwi您any jest od 40 lat. Zaczyna od prowadzenia przedmiot闚 z bhp w studium pomaturalnym. W latach 1984 - 2013 pracowa w OIP w Poznaniu. Opr鏂z podstawowych czynno軼i inspektorskich prowadzi dzia豉lno嗆 edukacyjn w zakresie ochrony pracy dla organizacji zwi您kowych, stowarzysze naukowo-technicznych oraz SIP. W latach 2001 - 2013 by wyk豉dowc zagadnie bhp i ergonomii m.in. w: O鈔odku Szkolenia PIP we Wroc豉wiu, NOT w Kaliszu, Centrum Techniki i Wynalazczo軼i w Ostrowie Wlkp., Politechnice Wroc豉wskiej. Jest autorem trzech edycji "Ma貫go poradnika ochrony pracy". Uczestniczy w pracach Komisji Szkoleniowej SEP w Kaliszu i w Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Ostrowie Wlkp. Obecnie prowadzi zaj璚ia na studiach podyplomowych "Kadry i BHP" w Kaliszu i w Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i w Ostrowie Wlkp., gdzie zajmuje si bezpiecze雟twem pracy przy urz康zeniach energetycznych. Prowadzi seminaria szkoleniowe w kaliskim oddziale OSPSBHP. Opr鏂z kompetencji merytorycznych w procesie nauczania prezentuje wysokie umiej皻no軼i organizatorskie, dydaktyczne i psychologiczne. Stosuje metody aktywizuj帷e uczestnik闚 szkole, elastycznie dostosowuje styl zaj耩 do poziomu wiedzy, umiej皻no軼i i kultury s逝chaczy.

Najlepsze publikacje na 豉mach ATESTU

Wojciech D瑿ski
Wojciech D瑿ski

Wojciech D瑿ski

Autor jest inspektorem pracy i uznanym specjalist w zakresie badania przyczyn i okoliczno軼i wypadk闚 przy pracy. Swoj wiedz na temat konkretnych, charakterystycznych wypadk闚 przy pracy przekazuje na 豉mach ATESTU. Jego publikacje charakteryzuj si m.in. precyzyjnym opisem okoliczno軼i, wskazaniem przyczyn wypadk闚 i naruszonych przepis闚, a tak瞠 czynno軼i podj皻ych po wypadku, w tym dzia豉 inspektora pracy. Artyku造 ilustrowane s zdj璚iami, u豉twiaj帷ymi zorientowanie si w charakterystyce wypadku. Informuj帷 o przyczynach wypadku, W. D瑿ski nie ogranicza si do wskazania przyczyny bezpo鈔edniej, ale omawia te przyczyny po鈔ednie, podpowiadaj帷 tym samym czytelnikom, jakie nieprawid這wo軼i, tak瞠 w ich firmach, mog si u這篡 w 豉鎍uch przyczyn prowadz帷ych do wypadku. W 2012 r. w ATE列IE ukaza造 si opisy czterech wypadk闚 autorstwa W. D瑿skiego. W 2013 r. W. D瑿ski opublikowa jeden artyku: "Upadek z niekompletnego rusztowania", w kt鏎ym om闚i m.in. przyczyny wypadku, a tak瞠 dzia豉nia inspektora pracy w zwi您ku z wypadkiem. Precyzyjnie odtworzy okoliczno軼i wypadku i poda naruszone przepisy. Do artyku逝 do陰czy zdj璚ia uzupe軟iaj帷e opis przyczyn wypadku. W 2014 r. opublikowali鄉y kolejne opisy wypadk闚 jego autorstwa: "Upadek z wysoko軼i" (2/2014) - dotycz帷y zdarzenia, do jakiego dosz這 podczas uk豉dania rolkowanej we軟y mineralnej stanowi帷ej ocieplenie stropu budynku warsztatowego; "Skutek pracy na barierce tarasu" (7/2014) - znowu wypadek z wysoko軼i w budownictwie, z dobr wizualizacj zdarzenia; "妃iertelne zatrucie tlenkiem w璕la" (10/2014) - z wnikliwym ustaleniem przyczyn i wskazaniem wielu nieprawid這wo軼i w zak豉dzie stolarskim, w kt鏎ym dosz這 do wypadku. W. D瑿ski kontynuuje wsp馧prac z ATESTEM w 2015 r. - ukaza造 si nast瘼uj帷e opisy wypadk闚: "Wypadek na lini do rozkroju blach" (1/2015), "Mieszarka amputowa豉 palce" (5/2015), "Ci篹ki wypadek w mleczarni" (7/2015).

Zobacz: Lista wszystkich laureat闚  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32127944