ATEST Ochrona Pracy

20 lutego 2019 r.

[Prenumerata] [Spis tre軼i]     

ZΜTE SZELKI
- lista laureat闚 2016

Zobacz: Lista wszystkich laureat闚

Promotor dzia豉 na rzecz bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚

Dariusz Kulesza
Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza nale篡 do pasjonat闚 bhp. Prowadzi r騜nego rodzaju dzia豉nia maj帷e na celu podwy窺zanie 鈍iadomo軼i, doradza w projektowaniu rozwi您a technicznych i przekonuje pracodawc闚 ma造ch i 鈔ednich firm budowlanych do wdra瘸nia dobrych praktyk. Wszystko po to, by podnie嗆 poziom bezpiecze雟twa w bran篡, w kt鏎ej statystyki wypadkowe nale膨, niestety, do najwy窺zych. D. Kulesza jest absolwentem technikum mechanicznego i technikum bhp w Krakowie, uko鎍zy Wy窺z Szko喚 Ochrony 字odowiska w Radomiu na specjalizacji bhp, podyplomowe studium w zakresie bhp, Szko喚 Aspirant闚 PSP. Posiada dyplom "Europass" w zakresie bhp (Europass jest Inicjatyw Komisji Europejskiej umo磧iwiaj帷 ka盥emu obywatelowi Europy lepsz prezentacj kwalifikacji i umiej皻no軼i zawodowych).
Od 1994 r. pracuje w ArcelorMittal Poland, gdzie przeszed szczeble zatrudnienia od pracownika fizycznego, brygadzisty po kierownika zmiany. Od 2009 r. prowadzi te w豉sn dzia豉lno嗆 jako specjalista ds. bhp i koordynator bhp inwestycji budowlanych. Z uporem i konsekwencj przekonuje, 瞠 niejednokrotnie ma造m nak豉dem finansowym mo積a uzyska zadowalaj帷y poziom i jako嗆 w zakresie bezpiecze雟twa. Do behapowskich osi庵ni耩 zalicza swoje autorskie projekty urz康ze pomocniczych, do kt鏎ych nale膨: systemowe pomosty transportowe - pozwalaj帷e na ca趾owicie bezpieczny odbi鏎 materia堯w w transporcie pionowym; obrotowe maszty - zapewniaj帷e bezpieczne prowadzenie prac szalunkowych; rozwi您ania zapewniaj帷e bezpieczne wykonywanie deskowa ustroj闚 no郾ych.
Z sukcesem prowadzi systematyczne dzia豉nia ukierunkowane na podwy窺zanie kultury bezpiecze雟twa i 鈍iadomo軼i w鈔鏚 pracownik闚 fizycznych na budowach oraz os鏏 nadzoruj帷ych prace. Jako koordynator do spraw bhp na budowach pe軟i funkcj zar闚no kontroln, jak i doradcz, t ostatni traktuje priorytetowo. Uwa瘸, 瞠 dostrzec i wytkn望 nieprawid這wo軼i jest stosunkowo 豉two, ale dobrze podpowiedzie i wyegzekwowa realizacj zaproponowanych zmian znacznie trudniej.
Poprzez zespo這w prac z projektantami, specjalistami ds. bhp, kierownikami bud闚, zewn皻rznymi organami nadzoru, konserwatorami zabytk闚 stara si tworzy now jako嗆 w zakresie technicznego bezpiecze雟twa pracy. Zwraca uwag, 瞠 wszelkiego rodzaju standardy, procedury nale篡 wdra瘸, nie zapominaj帷 o zdrowym rozs康ku. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia energetyczne typu D, ratownika medycznego, kwalifikacje do monta簑 rusztowa, spawalnicze. Uko鎍zy specjalistyczny kurs w zakresie pracy na wysoko軼i w dost瘼ie linowym.
Kapitu豉 Wyr騜nienia w uzasadnieniu przyznania ZΜTYCH SZELEK podkre郵i豉, 瞠 Dariusz Kulesza otrzymuje je za upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecze雟twa i higieny pracy w鈔鏚 przedsi瑿iorc闚 r騜nych bran, za pasj w poszukiwaniu rozwi您a wp造waj帷ych na poziom bhp na budowach, w tym projektowanie i wdra瘸nie innowacyjnych rozwi您a technicznych poprawiaj帷ych bezpiecze雟two pracy w budownictwie.

Najlepsze publikacje na 豉mach ATESTU

Pawe Szczepa雟ki
Pawe Szczepa雟ki

Pawe Szczepa雟ki

Chemik, absolwent Politechniki Krakowskiej. W s逝瘺ie BHP od 1996 roku. Przez 12 lat pracowa w zak豉dach farmaceutycznych, rozpoczynaj帷 karier od inspektora ds. bhp poprzez kierownika dzia逝 bhp do szefa bezpiecze雟twa pracy i ochrony 鈔odowiska oraz pe軟omocnika zarz康u ds. system闚 zarz康zania bhp. Autor licznych artyku堯w o tematyce zwi您anej z bezpiecze雟twem pracy. Od 2001 roku audytor wiod帷y system闚 zarz康zania BHP i trener DNV GL. Wyk豉dowca WAT, WISBiOP w Radomiu oraz AGH na studiach podyplomowych BHP i studiach dziennych. Przez dwa lata jako ekspert UE uczestniczy w projekcie restrukturyzacji przemys逝 g鏎niczego na Ukrainie. Obecnie jest prezesem zarz康u QES Consulting, sp馧ki zajmuj帷ej si wdra瘸niem innowacyjnych projekt闚 bezpiecze雟twa.
Jak to si zacz窸o? Banalnie i jednocze郾ie niezwykle. Po uko鎍zeniu kierunku "Lekka synteza organiczna" (m.in. synteza farmaceutyczna) na Wydziale In篡nierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej jedynie w Zak豉dach Farmaceutycznych "Polfa" m鏬 dosta prac zgodn z wykszta販eniem. Mia豉 by chemia, bo dla Paw豉 Szczepa雟kiego od zawsze by豉 wyzwaniem i marzeniem. Sko鎍zy這 si na chemii z wyzwaniem. Bo bhp sta這 si i nadal jest dla niego wyzwaniem. Uwa瘸, 瞠 bezpiecze雟two to nie tylko znajomo嗆 zasad i przepis闚. Bezpiecze雟two wed逝g Paw豉 Szczepa雟kiego jest w g這wie ka盥ego z nas. To m.in. system wiedzy, umiej皻no軼i, przekona i warto軼i. Nawet je郵i mamy niewielki wp造w na tworzenie przepis闚 i zasad, to na indywidualny system warto軼i i przekona ka盥ego z nas mo瞠my mie znaczny. Z jednej strony, je郵i co robimy, robimy dobrze - zawsze b璠zie to biznes. Z drugiej strony, nawet je郵i to jest biznes - zawsze pozostanie s逝瘺. I je郵i dzi瘯i swoim decyzjom mo積a uratowa komu zdrowie czy 篡cie - to zawsze warto. Bo to jest s逝瘺a. S逝瘺a bhp.
ZΜTE SZELKI Pan Pawe Szczepa雟ki odebra za artyku造 zawieraj帷e tre軼i u篡teczne nie tylko dla os鏏 organizuj帷ych bezpieczn prac w laboratoriach chemicznych, ale te fachowc闚 zainteresowanych popraw bezpiecze雟twa przy pracach w kontakcie z chemikaliami, i za pragmatyczne podej軼ie do omawianych kwestii.

Wyr騜nienie specjalne

Wojciech Kubiena
Wojciech Kubiena

Wojciech Kubiena

Pan Wojciech Kubiena otrzyma ZΜTE SZELKI jako wyr騜nienie specjalne za projekt graficzny ATESTU i wieloletni (zako鎍zon we wrze郾iu br.) wsp馧prac, dzi瘯i kt鏎ej nasze artyku造 otrzymywa造 co miesi帷 atrakcyjn, jednolit i czyteln szat graficzn, a miesi璚znik sta si rozpoznawalny te dzi瘯i wysokiemu poziomowi edytorskiemu.
Od 1997 r. zajmuje si projektowaniem, sk豉dem i przygotowaniem do druku publikacji. Za這篡ciel firmy Biuro Szeryfy, studia projektowego, kt鏎e prowadzi wraz z Kub Sowi雟kim Wsp馧tw鏎ca i redaktor kwartalnika "2+3D grafika plus produkt". Wsp馧pracuje z wieloma wydawcami, na sta貫 zwi您any z Wydawnictwem Medycyna Praktyczna.

Zobacz: Lista wszystkich laureat闚  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32127755