Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

20-22 listopada 2019 r.
Zegrze koło Warszawy
Hotel 500

 

Dyskusja "Po co nam zarządzanie bhp?"

Bezpieczeństwo to jest coś, co dzieje się między uszami, a nie coś, co trzymasz w swoich rękach.
Jeff Cooper

Brytyjski rząd narzucił w 2002 r. kolejom surowe normy bezpieczeństwa. W związku z czym bilety podrożały. W związku z czym ludzie przesiedli się do samochodów, podróżowanie którymi jest średnio 25 razy mniej bezpieczne od jazdy pociągiem. W związku z czym więcej ludzi zginęło w podróży - a wszystko to dla bezpieczeństwa.

Podczas konferencji organizujemy dyskusję "Po co nam zarządzanie bhp?", do udziału w której zapraszamy serdecznie wszystkich uczestników. Dyskusję poprowadzi Bogusław Ziędalski

Tezy do dyskusji

1. Czy zarządzanie bhp = certyfikat Systemu Zarządzania BHP? Samodzielne wdrożenie systemu czy certyfikacja według narzuconych standardów?

2. Czy spełniając wymagania prawne organizacja posiada już system zarządzania bhp? Kiedy zaczyna się zarządzanie, a kiedy mówimy wyłącznie o spełnianiu wymagań prawnych? Jakie są "kryteria systemu", czyli warunki, których spełnienie jest konieczne, żeby mówić o systemie zarządzania bhp? Co jest skuteczniejsze: minimum prawne czy systemowa "papierologia"?

3. Czy uzyskanie certyfikatu SZBHP zawsze oznacza skuteczne zarządzanie bhp? Podejście firm certyfikujących: zlecający, audytowany i płacący jest klientem (3 w 1).

4. Mam system = nie mam wypadków? Czy i jak możemy zmierzyć efektywność systemu?

5. Cel "zero wypadków", czyli jak w majestacie prawa ukrywamy wypadki. Wątpliwe systemy "motywacyjne".

6. Czy można zarządzać bhp bez oceny ryzyka zawodowego?

7. Od audytu do audytu, czyli "papierowy system" i wszyscy są zadowoleni. Ale czy na pewno wszyscy? Kolega twierdzi, że system zarządzania bhp u niego w zakładzie polega niemal wyłącznie na permanentnym wypełnianiu setek formularzy. Niczym sytuacja ze znanego dowcipu, gdzie wizytujący pyta pracownika biegającego z pustą taczką o powód: "Takie mamy normy, że nawet nie ma czasu załadować". Odosobniony przypadek?

8. Duży może więcej. Może też narzucić swoje wymagania podwykonawcom: chcesz pracować z nami, to musisz mieć certyfikowany SZBHP, akceptujesz bezkrytycznie wszystko co nakazujemy. Wymagania koncernów wobec podwykonawców: motywacja, konieczność czy kaprys (jak ja mam to oni też muszą)?

9. Czy wysoki poziom kultury bezpieczeństwa to już zarządzanie bhp?

10. Komu i do czego jest potrzebne zarządzanie bhp? Co z tego mają: PIP, PIS, pracodawcy, pracownicy, firmy certyfikujące?

11. Wyzwania w międzynarodowych organizacjach w kontekście systemowego zarządzania bhp. Choćby z uwagi na różne definicje pojęć typu wypadek przy pracy, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, incydent, zagrożenie, ryzyko itp.

Debata "Po co nam służba bhp?"

Podczas konferencji organizujemy debatę "Po co nam służba bhp?", do udziału w której zapraszamy serdecznie wszystkich uczestników. Debatę poprowadzi Beata Kaczmarek, która wygłosi też wykład wprowadzający pt. "Kim jest współczesny behapowiec - ambicje i trudności, kompetencje i możliwości, wynagrodzenie i formy działania".

Tezy do debaty

1. Czym naprawdę zajmuje się służba bhp?
Co robiłeś w pracy przez ostatni miesiąc? Na ile służba bhp realizuje przypisane sobie 22 zadania, a na ile jest obciążana innymi obowiązkami, pochłonięta procedurami korporacyjnymi, urzędowymi, masą ambitnych projektów z pogranicza bhp? Co ze szkoleniami pracowników - w czasie czy poza godzinami pracy? Za dodatkowym wynagrodzeniem czy "w czynie społecznym"?

2. Kiedy służba bhp ma poczucie sprawczości i realnego wpływu na działanie firmy?
Poczucie sprawczości wpływa na satysfakcję z pracy, poziom zaangażowania, a także przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Jak to wygląda w twoim przypadku? Czy firma umożliwia ci realizację ambitnych zadań behapowskich? W którym miejscu struktury organizacyjnej pracodawcy umieszczona jest służba bhp?

3. Lista życzeń - jakie zmiany prawne ułatwiłyby pracę służby bhp?
Wskażmy, jakie zmiany prawne ułatwiłyby pracę służby bhp, oczywiście mając na względzie dobro pracownika i pracodawcy w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa. Może na liście znajdą się:
- częstsze obowiązkowe szkolenia dla służby bhp (np. co dwa lata) albo nie częstsze tylko lepsze - na wyższym poziomie, z ambitnym programem, realizowane przez certyfikowane jednostki szkoleniowe,
- system punktowy (oprócz albo zamiast szkoleń okresowych) - w przeciągu 5 lat pracownik służby bhp musi zgromadzić określoną liczbę punktów, przyznawanych np. za udział w szkoleniach specjalistycznych, ukończenie studiów podyplomowych, udział w konferencjach, kongresach, seminariach, targach branżowych, prenumeratę specjalistycznych czasopism,
- konieczność zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych dla służby bhp - wymóg uprzedniego stażu zawodowego poza służbą bhp oraz powiązanie tego stażu ze specjalizacją branżową w służbie bhp,
- propozycja zmiany w zakresie "uprawnień do prowadzenia szkoleń" - określenie minimalnego stażu w służbie bhp uprawniającego do prowadzenia szkoleń,
- zróżnicowanie poziomów kwalifikacji i stanowisk w służbie bhp pod kątem możliwości wykonywania zadań służby bhp i posiadanych uprawnień (np. główny specjalista ds. bhp uprawniony do natychmiastowego wstrzymania procesu pracy, natomiast inspektor ds. bhp jedynie do wnioskowania o takie zatrzymanie; wprowadzenie czegoś w rodzaju polecenia, ale wydawanego tylko np. przez głównego specjalistę, inspektor mógłby wydawać zalecenia itd.).

4. Gdzie są moje pieniądze, czyli co jest kluczem do sukcesu?
Spis zalet i słabości służby bhp - co decyduje o lepszych zarobkach, jak rozwijać kompetencje i kierować swoją karierą, kiedy warto zmieniać pracę, czyli wiele aspektów wpływających na wynagrodzenie oraz satysfakcję z pracy. Jakie są dobre zarobki w służbie bhp i godziwe stawki za usługi behapowskie?

5. Czy możliwe jest porozumienie międzypokoleniowe?
Co młodzi behapowcy myślą o współpracy (bądź jej braku) ze starszymi kolegami? Co starsi stażem myślą o behapowskim narybku? Czy da się ustalić jakieś zwyczaje branżowe dotyczące współpracy międzypokoleniowej? Dyskusja i wyniki ankiety internetowej przygotowanej specjalnie na konferencję ATESTU.

Ankieta jest anonimowa i znajduje się pod adresem https://bit.ly/2lYawMR

Uwaga: ankieta będzie aktywna do 20 października 2019 r.

Wnioski z debaty opublikujemy na łamach ATESTU. Może wspólnie uda się nam stworzyć listę postulatów i potrzeb - co trzeba zmienić, ulepszyć w funkcjonowaniu służby bhp?