Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

20-22 listopada 2019 r.
Zegrze koło Warszawy
Hotel 500

 

Kurs stosowania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy

Podczas konferencji redakcja organizuje "Kurs stosowania nowoczesnych śoi i innych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy" (w formie gry terenowej) dla wszystkich uczestników konferencji, mający na celu zapoznanie ich z najnowszymi produktami (oferowanymi przez partnerów konferencji), które mogą być wykorzystane do poprawy warunków pracy, w tym ze środkami ochrony indywidualnej, sprzętem wspomagającym bezpieczne wykonywanie różnego rodzaju prac, usługami w zakresie promocji i ochrony zdrowia, wydawnictwami, szkoleniami itp.

Uczestnicy zostaną podzielni na grupy i będą brali udział w zajęciach, pokazach, testach zorganizowanych na stoiskach eksperckich partnerów konferencji. Wypełnione karty szkolenia uczestników, którzy wzięli udział we wszystkich zajęciach w ramach kursu, biorą udział w losowaniu nagród.

Osoby, które wzięły udział we wszystkich zajęciach otrzymają zaświadczenia o ukończeniu "Kursu stosowania nowoczesnych śoi i innych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy".