Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

20-22 listopada 2019 r.
Zegrze koło Warszawy
Hotel 500

 

Warsztaty

Tematy warsztatów:

1. Jak pracownik służby bhp może aktywnie wpływać na zespoły i organizację


Iwona Bobrowska-Budny

Wtorek 19 listopada

12.00 - Rejestracja uczestników

14.00 - Obiad

17.30 - Kawa powitalna

18.00-21.15 - Warsztaty, część I
(w tym kolacja o 19.30)

Środa 20 listopada

od 7.00 - Śniadanie

7.45-12.30 - Warsztaty, część II
(w tym przerwa kawowa o 10.15)

pobierz program

Plan warsztatów:

1. Efektywna komunikacja kluczem do budowania płaszczyzny porozumienia: jak style zachowań mogą wspierać lub osłabiać komunikaty - na podstawie narzędzia FRIS® Style myślenia i działania.

2. Aktywne wpływanie na otoczenie poprzez zrozumienie swojej i innych motywacji do działania - nastawienie "na cel" lub "na problem".

3. "Swój swojego preferuje":

- jakiej komunikacji i sposobu pracy oczekują prezesi/menedżerowie od partnerów, aby chętnie i efektywnie współpracować - na podstawie wyników badań,

- jak się dobieramy zawodowo, kogo i dlaczego postrzegamy lepiej niż innych i jak to wpływa na nas i innych.

W czasie warsztatów:

- zdefiniujemy, kim jest dla nas trudny partner/szef w zespole/organizacji,

- wejdziemy w głąb własnych przekonań, aby uruchomić nowe perspektywy patrzenia na różnorodność zachowań innych i zdobyć umiejętność zarządzania nimi, wpływania na nie, współpracy.

Wykorzystując swoje doświadczenie - jako menadżer HR współpracujący ze służbą bhp - prowadząca podzieli się również swoimi doświadczeniami dotyczącymi możliwości wpływania przez behapowców na zespoły pracownicze i osoby zarządzające firmami.

Warsztaty będą praktyczną przygodą, jak zaczynając od poznania siebie, postrzegania innych i zarządzania sobą i swoimi emocjami przejść do świadomego uczestniczenia, aktywnego wpływania na zespoły i organizacje.

Warsztaty poprowadzi: Iwona Bobrowska-Budny - doświadczony trener biznesu, Talent Management Mentor, manager i partner biznesowy w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim oraz certyfikowany konsultant metod analiz potencjału i osobowości zawodowej. Dyrektor merytoryczny studiów MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca akademicki MBA, MBA Executive i Advanced Management Program oraz Partner Merytoryczny Kozminski Executive Business School. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową. Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania różnorodnością, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania.

2. Pierwsza pomoc w zakładach pracy


Andrzej Dziedzic

Wtorek 19 listopada

12.00 - Rejestracja uczestników

14.00 - Obiad

15.00-19.00 - Warsztaty, część I
(w tym przerwa kawowa o 16.45)

19.30 - Kolacja

Środa 20 listopada

od 7.00 - Śniadanie

8.00-12.00 - Warsztaty, część II
(w tym przerwa kawowa o 10.15)

pobierz program

Pierwsza pomoc wcale nie jest trudna - trzeba tylko przełamać barierę strachu! Czas, który ratuje życie - natychmiastowa reakcja świadków wypadku wyprzedza wszystkie służby ratownicze o te najcenniejsze pięć minut, które często decydują o życiu! Prawidłowy sposób wyposażenia oraz wyszkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy gwarantuje, że poszkodowany, któremu można pomóc na terenie zakładu pracy, ani przez chwilę nie zostanie pozbawiony opieki i właściwie prowadzonych działań ratowniczych, do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. W ramach warsztatów zostaną omówione wymagania prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim będzie to praktyczne szkolenie i ćwiczenia z użyciem profesjonalnego sprzętu do nauki pierwszej pomocy, a także symulacje wypadkowe mające na celu przybliżenie akcji ratunkowej i racjonalnego myślenia przy jej prowadzeniu. W programie m.in.: ocena sytuacji i poszkodowanych, postępowanie w przypadku krwotoku, zaopatrywanie ran oraz urazów układu kostnego, podstawowe zabiegi resuscytacyjne, ewakuacja. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).

Warsztaty poprowadzi: Andrzej Dziedzic - biegły sądowy z zakresu bhp, specjalista ds. bhp, ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, ratownik KPP oraz instruktor EFR, FACC, absolwent studiów podyplomowych: "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" (CIOP-PIB) oraz "Prawo dowodowe" (Uniwersytet Jagielloński), właściciel Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej, autor licznych publikacji o tematyce bhp w prasie branżowej. Wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz przez dyrektora CIOP-PIB za aktywność w promowaniu bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach. Laureat ZŁOTYCH SZELEK, organizator, wykładowca, prelegent oraz uczestnik konferencji naukowych, kursów i szkoleń, członek oddziału OSPSBHP w Tarnowie.

3. Jak przygotować skuteczny program promocji zdrowia w zakładzie pracy?


dr Elżbieta Korzeniowska
 

dr Krzysztof Puchalski

Wtorek 19 listopada

12.00 - Rejestracja uczestników

14.00 - Obiad

15.00-19.00 - Warsztaty, część I
(w tym przerwa kawowa o 16.45)

19.30 - Kolacja

Środa 20 listopada

od 7.00 - Śniadanie

8.00-12.00 - Warsztaty, część II
(w tym przerwa kawowa o 10.15)

pobierz program

Pracodawcy coraz częściej muszą konkurować między sobą o pracowników. Atrakcyjne wynagrodzenie i szeroki pakiet benefitów w wielu branżach już nie wystarczają, by pozyskać i zatrzymać wartościowe kadry. Pracownicy powszechnie oczekują, że pracodawca zadba też o istotne dla nich wartości. Wśród nich jedno z czołowych miejsc od lat zajmuje zdrowie. Obecnie jego ranga dynamicznie wzrasta, ale też zmienia się jego znaczenie - nie jest już tylko brakiem choroby, a skupia w sobie m.in. zasoby energii, harmonię mentalną i duchową, spełnienie w relacjach społecznych. Dlatego nie wystarcza już, by pracodawca realizował tylko wymagania prawne związane z jego ochroną i przestrzegał norm dotyczących bezpieczeństwa pracy - bo słabo uwzględniają one te szersze aspekty zdrowia. I chociaż wiele firm zauważa potrzebę innego podejścia, to mało która dobrze radzi sobie z jej skuteczną realizacją. Na ogół podejmują wycinkowe i nieskoordynowane działania, rozmijające się z oczekiwaniami personelu, słabo mobilizujące do uczestnictwa. Działania takie nie prowadzą ani do poprawy zdrowia pracowników i wzrostu ich satysfakcji, ani nie dają firmie oczekiwanego zwrotu z inwestycji w zdrowie. Tymczasem w dyscyplinie zwanej promocją zdrowia wypracowano już i zweryfikowano sposoby postępowania, które skutecznie pozwalają zadbać o szeroko pojęte zdrowie personelu, rozwiązywać problemy zdrowotne w firmie i jednocześnie wspierać realizację jej statutowych celów.

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do przygotowania skutecznego programu promocji zdrowia w zakładzie pracy. Podczas interaktywnych zajęć uczestnicy znajdą odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Co do praktyki zarządzania zdrowiem w firmie wnosi koncepcja promocji zdrowia? Na jakich teoriach i dowodach naukowych opiera się promocja zdrowia w pracy? Na czym polega skuteczność programu promocji zdrowia i jak ją oceniać? Do kogo jest adresowany program promocji zdrowia, jakie problemy rozwiązuje, jakie potrzeby zaspokaja? Kto powinien uczestniczyć w przygotowaniu skutecznego programu? Czyjego poparcia wymaga promocja zdrowia w firmie i jak zdobywać wsparcie dla niej? Jak diagnozować potrzeby zdrowotne firmy i oczekiwania personelu? Jakie cele wyznaczać w programach promocji zdrowia? Czym się charakteryzuje plan skutecznego wdrożenia i jak go przygotować? Jakie ryzyka warto uwzględnić w planowanym wdrożeniu i jak nimi zarządzać? Jak zaplanować ewaluację programu promocji zdrowia? Jak komunikować kwestie dotyczące zdrowia w firmie?

Warsztaty poprowadzą: dr Elżbieta Korzeniowska i dr Krzysztof Puchalski - socjologowie zdrowia z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, badacze rozwoju i uwarunkowań promocji zdrowia w firmach, laureaci nagrody Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za wybitny wkład w badania tego obszaru, konsultanci programów zarządzania zdrowiem w przedsiębiorstwach, autorzy cenionych - krajowych i międzynarodowych - poradników, opracowań i narzędzi z zakresu praktyki wdrożeniowej, twórcy i animatorzy Ogólnopolskiej Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy.

4. Ochrona przed upadkiem z wysokości


Jan Lipiarski

Wtorek 19 listopada

12.00 - Rejestracja uczestników

14.00 - Obiad

15.00-19.00 - Warsztaty, część I
(w tym przerwa kawowa o 16.45)

19.30 - Kolacja

Środa 20 listopada

od 7.00 - Śniadanie

8.00-12.00 - Warsztaty, część II
(w tym przerwa kawowa o 10.15)

pobierz program

Plan warsztatów

1. ABC ochrony przed upadkiem, klasyfikacja i dobór środków ochrony indywidualnej:

- dobór właściwego sprzętu do danej pracy - powstrzymanie spadania/ograniczenie/pozycjonowanie/praca w zjeździe,

- prawidłowe założenie i regulacja sprzętu,

- prawidłowa obsługa urządzeń asekuracyjnych.

2. Kontrola okresowa środków ochrony indywidualnej i jej dokumentacja:

- omówienie przeglądów okresowych, kompetencji przeglądającego, etapów przeglądu,

- omówienie podstawowych uszkodzeń sprzętu i sposobów zapobiegania im,

- wypełnianie kart kontroli.

3. Siły działające podczas upadku:

- omówienie dynamiki upadku, sił działających podczas upadku,

- pokaz praktyczny.

4. Kalkulacja drogi spadania i współczynniki upadku:

- omówienie sposobów obliczania wolnej drogi spadania,

- omówienie trzech współczynników upadku,

- dobór sprzętu ograniczającego drogę spadania.

5. Projektowanie systemów powstrzymujących spadanie - rodzaje systemów asekuracji (od punktu kotwiczenia po system szynowy).

6. Ewakuacja z wysokości - zagadnienia praktyczne:

- omówienie ewakuacji w zakładzie pracy,

- szok wiszenia i sposoby zapobiegania,

- sprzęt ewakuacyjny w pigułce.

7. Pytania i odpowiedzi.

Warsztaty poprowadzi: Jan Lipiarski - ekspert z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości, znawca sprzętu chroniącego przed upadkiem i zapewniającego bezpieczną pracę oraz ewakuację z wysokości, właściciel firmy Wertykal, prowadzącej szkolenia i usługi z tego zakresu, w tym szkolenia GWO (Global Wind Organisation) dla techników z branży wiatrowej, szkolenia dotyczące bezpiecznej pracy na wysokości (dla pracowników, dla nadzoru i służby bhp, instruktaże bezpiecznej pracy na wysokości na konkretnych obiektach, ćwiczenia ewakuacji z wysokości, w tym ewakuacji z żurawia wieżowego), a także zajmującej się doradztwem dotyczącym pracy w przestrzeniach zamkniętych.