Wstęp

Program konferencji

Tematyka wystąpień

Warsztaty

Szkolenie okresowe

Kurs stosowania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy

Debaty, dyskusje

Ankieta dla służby bhp

Ośrodek konferencyjny

Partnerzy

Stoiska - konsultacje, produkty, usługi

Poprzednie konferencje

Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 12-432-04-00, tel./fax 12-422-64-99

e-mail: konferencja@atest.com.pl

20-22 listopada 2019 r.
Zegrze koło Warszawy
Hotel 500

 


rys. Sabina Antoniszczak

projekt Wojciech Kwiecień-Janikowski

Organizując 12. ogólnopolską konferencję ATESTU zaprosiliśmy Państwa do dyskusji na najważniejsze dla branży bhp tematy. Wspólnie - korzystając z wiedzy uznanych ekspertów z różnych dziedzin - staraliśmy się wskazać skuteczne i praktyczne środki redukcji ryzyka zawodowego. Są one wielorakie i w różny sposób można wdrażać je w firmach, o czym przekonali się uczestnicy konferencji słuchając wykładów i biorąc udział w dyskusjach podsumowujących wystąpienia prelegentów. Dla tych, którzy chcieli pogłębić swoją wiedzę podczas intensywnych zajęć praktycznych przygotowaliśmy cztery sesje warsztatowe, poświęcone psychologii i komunikacji w pracy służby bhp, pierwszej pomocy, promocji zdrowia w zakładach pracy, ochronie przed upadkiem z wysokości. Po raz pierwszy w 2019 roku zorganizowaliśmy "Kurs stosowania nowoczesnych śoi i innych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy" (w formie gry terenowej) dla wszystkich uczestników konferencji, mający na celu zapoznanie ich z najnowszymi produktami (oferowanymi przez partnerów konferencji), które mogą być wykorzystane do poprawy warunków pracy. Podczas konferencyjnych dyskusji zastanawialiśmy się, po co nam zarządzanie bhp i jaka jest obecnie kondycja służby bhp. Był też stolik eksperta oraz stoiska, na których praktycznych porad udzielali przedstawiciele naszych partnerów. Dla chętnych była możliwość ukończenia szkolenia okresowego bhp dla służby bhp.

Zarządzanie w ogóle, w tym także zarządzanie bezpieczeństwem pracy, to sztuka łączenia i stosowania środków, którymi powinno dysponować przedsiębiorstwo, aby mogło osiągnąć zaplanowane cele z maksymalną skutecznością. Jego istotą jest podejmowanie decyzji, które zawsze są obarczone ryzykiem, czyli mierzalną niepewnością realizacji postawionych celów. Bezpieczeństwo i ryzyko to dwie kategorie tworzące nierozłączną i dopełniającą się parę. Ponieważ definicyjnie bezpieczeństwo samo w sobie zawiera akceptowalny poziom ryzyka, powinien on być podstawą podejmowania racjonalnych decyzji związanych ze wszystkimi elementami środowiska pracy (ludźmi, obiektami, otoczeniem, organizacją). Jednym z najpoważniejszych problemów w procesie zarządzania bezpieczeństwem (ryzykiem), zarówno od strony umiejętności, jak i odpowiedzialności prawnej, jest dobór i stosowanie środków redukcji ryzyka pozwalających je zminimalizować do poziomu akceptowalnego. Ani normy, ani przepisy prawne nie podają zasad radzenia sobie z tym niezwykle ważnym problemem. W związku z tym na konferencji ATESTU podjęliśmy próbę odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Na przykład: co to znaczy poziom ryzyka akceptowalnego i jakie przyjąć kryteria jego akceptacji bądź dyskwalifikacji? Jak przekładać oszacowany poziom ryzyka na cechy środków redukcji? Jak łączyć cechy środków technicznych, proceduralnych i behawioralnych w akceptowalną całość? Jak badać wypadki, aby służyły nie tylko statystykom, ale też prewencji? Czy wdrażanie w zakładach pracy norm dotyczących systemów zarządzania ma sens praktyczny?