ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2012

Tydzień bezpieczeństwa w Grupie Górażdże

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2012-09-27  

Tydzień bezpieczeństwa w Grupie Górażdże  

 

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Bezpieczna Droga do Szkoły zorganizowane we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach. Pokaz wozów strażackich, policyjnych radarów, kamizelek kuloodpornych i kolczatek. Miasteczko Bezpieczeństwa, w którym będzie można ćwiczyć zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. To wybrane atrakcje Tygodnia Bezpieczeństwa w Grupie Górażdże, który rozpoczął się w poniedziałek 24 września i potrwa do 28 września.
Tydzień Bezpieczeństwa jest ważnym elementem szerokiego programu podnoszenia świadomości i budowy kultury bezpieczeństwa pracy realizowanego w Górażdżach, w tym roku pod hasłem „Razem zapobiegajmy wypadkom – razem budujmy bezpieczeństwo”. Oprócz rozbudowanego programu zajęć i szkoleń dla pracowników w siedzibie firmy, w sąsiedztwie Cementowni Górażdże powstało Miasteczko Bezpieczeństwa dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Gogolin. Zajęcia dla dzieci są prowadzone przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach w ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Bezpieczna Droga do Szkoły. Policjanci zainstalowali mobilne Miasteczko Ruchu Rowerowego, wyposażone w sygnalizację świetlną, znaki drogowe, mały tor przeszkód. Każdy z uczestników otrzyma książeczkę „Bezpieczny Rowerzysta”. Odbywają się także pokazy sprzętu policyjnego (wyposażenie radiowozu, działanie radaru, prezentacja daktyloskopii, kamizelki kuloodporne, kolczatki). Akcja ma na celu propagowanie bezpiecznych zachowań, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poruszania się po drogach publicznych zarówno pojazdami (rowerami), jak i pieszo. Uczniowie spotykają się także ze strażakami z OSP Górażdże, którzy zapoznają ich ze swoją pracą, z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz prezentują sprzęt strażacki (wozy strażackie, węże pożarnicze, działka wodne).
Niecodzienne zajęcia edukacyjne organizatorzy przygotowali dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 20-osobowa grupa opolskich licealistów przeprowadziła audyt bhp na wybranych wydziałach produkcyjnych Cementowni Górażdże. Przeszkolona wcześniej w zakresie podstawowych zasad bhp obowiązujących w firmie młodzież przeprowadziła kontrolę i sprawdziła, czy pracownicy Górażdże przestrzegają tych przepisów. Podobny audyt przeprowadzony zostanie przez uczniów Technikum Górniczego w Lubinie na terenie Kopalni kruszyw Okmiany w woj. dolnośląskim.
Trwający od 24 do 28 września Tydzień Bezpieczeństwa to wydarzenie organizowane pod patronatem Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu, obejmujące cykl szkoleń, konkursów i działań skierowanych do pracowników oraz kadry kierowniczej Grupy Górażdże, jak również firm zewnętrznych współpracujących z Górażdżami. Wydarzenie wpisuje się w szeroki program podnoszenia świadomości i budowy kultury bezpieczeństwa w Grupie Górażdże. Nadrzędnym celem tych działań jest całkowita eliminacja wypadków w spółkach Grupy Górażdże.
Grupa Górażdże jest liderem na polskim ryku cementu i jednym z największych w kraju producentów betonu towarowego i kruszyw. Górażdże prowadzą działalność w trzech zakresach: Górażdże Cement, Górażdże Beton, Górażdże Kruszywa. Właścicielem Grupy Górażdże jest międzynarodowy koncern HeidelbergCement, jeden z największych na świecie producentów cementu i innych materiałów budowlanych.  

 
  - 1 -